Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass och sektor år 2012


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Högst lön för industritjänstemän – lägst för kommunalarbetare

Högst medellön har tjänstemän inom tillverkningsindustrin, 39 900 kronor, följt av tjänstemän inom byggnadsindustrin, 35 600 kronor.

Lägst medellön har arbetare inom kommun och landsting, 21 400 kronor respektive 22 300 kronor.

Visa tabell
Månadslön efter klass och sektor år 2012 År 2012
Kommun Arb 21 400
Landsting Arb 22 300
Privat tjänsteprod. Arb 22 700
Stat Arb 23 100
Tillverkningsind. Arb 25 100
Byggnadsindustri Arb 28 000
Kommun Tj.män 28 000
Samtliga anställda 29 100
Stat Tj.män 32 200
Landsting Tj.män 33 300
Privat tjänsteprod. Tj.m 34 500
Byggnadsindustri Tj.m 35 600
Tillverkningsind. Tj.män 39 900