Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen SOU 2020:37

Remissyttrande LO har gett sitt remissvar på utredningen Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen måste stärkas för att fler löntagare ska omfattas och kunna känna ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Tyvärr leder utredningens förslag inte till några egentliga förbättringar på dessa punkter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetslöshetsförsäkringen måste stärkas

  • Det är viktigt att arbetslöshetsförsäkringen omfattar en majoritet av löntagarna och att en majoritet av löntagarna kan få en ersättning som grundar sig på den tidigare inkomsten. På så sätt kan arbetslöshetsförsäkringen ge inkomsttrygghet mellan två jobb. För att det ska bli verklighet måste a-kasseersättningen höjas och kvalificeringsvillkoren förenklas. Tyvärr leder utredningens förslag inte till några egentliga förbättringar på dessa punkter.
  • Nedtrappningen av den låga ersättningen riskerar att skapa en press nedåt på lönerna, vilket skulle drabba alla löntagare, men lågavlönade och långtidsarbetslösa är de vars ersättning försämras mest med utredningens förslag. Den av utredningen föreslagna snabba nedtrappningen av ersättningsnivån i a-kassan är därför oacceptabel.
  • I remissvaret visar LO hur de föreslagna förändringarna riskerar att försämra försäkringen vid sjukdom eller föräldraledighet. Inkomstvillkoret gör det dessutom lättare för höginkomsttagare att kvalificera sig till försäkringen jämfört med låginkomsttagare. Utredningen föreslår även att antalet ersättningsdagar en arbetslös har rätt till ska variera vilket skulle försämra försäkringsskyddet för lågavlönade, deltidsarbetande och de som är frånvarande en del av månaden på grund av sjukdom eller dylikt.
  • För att lösa dessa problem föreslår LO att alla som kvalificerar sig till arbetslöshetsförsäkringen fortsatt får rätt till 300 ersättningsdagar och att arbetsvillkoret kvarstår. Det är dessutom viktigt att sjukdom och föräldraledighet inte försämrar ersättningsskyddet vid arbetslöshet för löntagare. Ersättningen ska inte trappas ned under arbetslöshetsperioden och ersättningstaket måste vara högre.