Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012”

LO ställer sig avvisande till promemorians förslag om fortsatta skattesänkningar. LO anser att det inte finns utrymme för skattesänkningar. Det finns fortfarande eftersatta områden i den offentliga välfärden som behöver ytterligare satsningar, till exempel inom den kommunala verksamheten och det offentliga försäkringssystemet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning