Fråga facket Fråga facket

Makteliten - reglerar inte sig själva

Ekonomi Inkomstskillnaden mellan en vanlig löntagare och makteliten i samhället är den största i modern tid. Det visar LOs årliga genomgång ”Makteliten” som presenteras för 17:e gången. 2015 hade de 50 direktörer på svenska storföretag som ingår i makteliten en genomsnittlig inkomst motsvarande drygt 54 industriarbetarlöner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Anders Larsson

Största skillnaden på 65 år

Undersökningen speglar makt­elitens inkomstutveckling mellan 1950-2015 och omfattar närmare 200 maktpositioner inom bland annat näringsliv, politik och ekonomi. Maktelitens genomsnittliga sammanräknade inkomster före skatt motsvarade 18,7 industriarbetarlöner 2015, den största skillnaden som uppmätts under den 65-åriga undersökningsperioden.

- Det här är ytterligare ett bevis för att klyftorna i samhället blir allt större och att det blir en djupare avgrund mellan samhällets elit och vanliga löntagare, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

- I ett samhälle med stora skillnader vänder sig många till populister och främlingsfientliga krafter. Det är en mycket oroande utveckling.

Näringslivstoppar drar ifrån

Allra högst inkomster i makteliten har de näringslivstoppar som ingår i undersökningen, 50 verkställande direktörer för de största företagen i sju branscher. Deras genomsnittliga sammanräknade inkomst 2015 var drygt 19 miljoner kronor, vilket motsvarar 54,3 industriarbetarlöner.

- Flera näringslivstoppar har under den senaste tiden uttryckt en oro för de ökade klyftorna i samhället. Om de verkligen menar allvar med det måste de börja med att se om sitt eget hus och sänka sina egna ersättningar, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Insikter om jämlikhetens betydelse

LOs ordförande menar att det finns företag som börjat tänka om. Ett exempel är Walmart som tidigare varit kända för att ha haft extremt låga löner och dåliga arbetsvillkor för de anställda, men som nu bestämt sig för att höja minimilönerna från 7,50 dollar till 15 dollar på några få års sikt.

- Det vittnar om en ny insikt hos företagsledarna om jämlikhetens betydelse för den ekonomiska tillväxten som vi inte sett tidigare, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Rapporten Makteliten - reglerar inte sig själva (pdf)

Se presskonferens i LO Play