Fråga facket Fråga facket

Malin Djuse gör sitt sista Ungdomsforum

Ung i facket Den 18-20 november samlas 250 deltagare under 30 år för att under tre dagar fortsätta på det framgångskoncept som Ungdomsforum blivit, en arena för att utveckla och driva ungas specifika frågor. Årets huvudtema är Vi är nu.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Malin Djuse
Malin Djuse, avgående ungdomssekreterare. Foto: Christina Jonsson

En fantastisk tillställning

Malin Djuse har varit LOs ungdomssekreterare sedan december 2011. Ungdomsforum var det första hon fick ta tag i när hon kom till LO. I år är det hennes femte Ungdomsforum.

- LOs Ungdomsforum är en fantastisk tillställning. Runt 250 deltagare under 30 år som är aktiva inom LO-förbunden samlas under tre dagar den 18 - 20 november, för att jobba kring olika teman. Vi har hittat ett koncept som varit framgångsrikt och bra och man lär sig mer och mer efter varje forum, säger Malin Djuse.

Huvudkonceptet har varit att blanda föreläsningar med workshops och seminarier. Tid avsätts för förbundsspecifika och distriktsvisa diskussioner och att jobba med de nätverk som man kommer att jobba med på hemmaplan.

Ett huvudtema och två fokusområden

- Under huvudtemat Vi är nu, har vi i år två fokusområden. Vi ska jobba hårt med jämställdhet och alla människors lika värde.

En av de stora utmaningarna för ungdomsverksamheten är otryggheten på arbetsmarknaden med bland annat sms-anställningar. Förutom problemet i sig drabbar det också dem som vill vara med på fackliga arrangemang men inte kan vara lediga från jobbet. Det händer att personer anmäler sig men kommer inte för att de får ett jobb just den dagen.

- Det är svårt att tacka nej om man har ett ring- och springjobb. Där kan jag tycka att vi borde kunna ställa upp mer från fackligt håll och hjälpa till med just ledigheter och ge stöd så man kan blocka de här tillfällena redan innan man skickar in sin ansökan.

Ett levande ungdomsmanifest

Under Malins mandattid har ett ungdomsmanifest tagit form. På Ungdomsforum 2013 mejslades ett manifest fram som egentligen var en uppdatering av ett manifest som gjordes 2010.

- Det var en upphottning av ett dokument som skulle användas i valrörelsen men som också skulle kunna leva vidare efter valet. Manifestet ska spegla vad unga i facket tycker och vill göra, förklarar Malin Djuse.

Malin Djuse har hela tiden haft inställningen att vi behöver göra mer och inte bara prata.

- Det tycker jag att vi har åstadkommit. Det är ju inte bara jag utan det är ett medvetet arbete från hela ungdomskommittén. Det har också legat i linje med det arbete förbunden gjort. Där har också skett ett stort arbete på ungfronten som har löpt parallellt. Vi har inte gjort så många nya saker utan satsat på att göra mer saker tillsammans. Om detta sker samtidigt som det sker förändringar i förbunden så märks det. Det känns att det händer saker.

Optimera och se framåt

Under distrikts- och förbundstiden kommer man att prata mycket om vad som kan göras för att gå framåt, dels för att optimera det som redan ligger i pipeline men dels också för att förankra och bygga på ännu längre sikt, för 2017 och framåt.

- Diskussionerna på forumet kommer förhoppningsvis att lägga grunden för framtida verksamheter och strategier. En del av den centrala verksamheten och datumsatt verksamhet ligger redan fastslagen men sedan byter vi ungdomssekreterare i juni 2016. Vi får se vad nästa ungdomssekreterare vill göra med verksamheten som är planerad.

Ett spännande tillkännagivande

Än så länge hemligt men under forumets sista kväll kommer Årets Fackliga Hjältedåd att få ett, eller flera, ansikten. Då presenteras årets vinnare.

Ungdomssekreterarposten förändras

När Malin Djuse blev ungdomssekreterare var det i en förtroendeanställning på tre år där det ingår i paketet att man är tjänstledig från sitt eget förbund och får ett uppdrag att göra jobbet som ungdomssekreterare på LO. Man blir utlånad.

Nu pågår en ungdomsutredning i organisationen som LOs styrelse ska fatta beslut om i december. Därefter kommer beslutet att läggas fram för LO-kongressen i vår om förändrade villkor för ungdomssekreterarposten på LO centralt.

Alla fantastiska människor

Det Malin Djuse tar med sig från sin tid som ungdomssekreterare är människorna.

- Det finns fantastiska människor, inspirerande människor, i den här verksamheten Det finns så mycket kraft i sådana här samlingar när människor inspireras av varandra i nätverket, säger Malin Djuse.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.