Fråga facket Fråga facket

Minst 70 procent av lönen i pension

Välfärd LOs förslag att nå dit är förlängning av sjukersättningen till 67 år så utslitna inte behöver ta ut sin pension i förtid, en gas som höjer pensionerna vid överskott, höjda avgifter och avveckling av premiepensionen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars-Arne Saxäng, Annika Strandhäll, Solveig Zander ochTobias Baudin.
Panelen vid LOs pensionsseminarium på Kulturhuset. Foto: Christina Jonsson

Pensionssystemet levererar inte

Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande, leder den stora pensionsutredning som LO-kongressen tog beslut om 2012 att göra en bred översyn, för man ansåg att pensionssystemet inte levererade tillräckligt till dagens och morgondagens pensionärer och också se över hur trygghetssystemen fungerar.

- Målet var dels att höja kunskapen om hur pensionssystemet påverkar våra 1,5 miljoner LO-medlemmarna och vad vi kan göra för att förändra och dels att ta fram skarpa förslag riktade till politikerna i Sverige. Vi menar att pensionärer ska ha en rimlig pension efter det att man slutat jobba.

- Minst 70 procent av slutlönen i pension är inga fantasisiffror. För en industriarbetare innebär det 14 300 kronor i månaden och för en kommunalare är det 12 700 kronor.

Många LO-arbetare får bara ut 60 procent av slutlönen i pension. Ett sätt att höja pensionen är att skjuta på uttaget av pension till 67 år.

- Det är inte så enkelt för våra LO-medlemmar att jobba till 67 år. Det krävs rejäla omtag i arbetslivets villkor, i omkringliggande trygghetssystem men också förändringar i pensionssystemet.

LOs åtgärdslista

Mats Morin och Renée AnderssonDen slutrapport som diskuteras i dagens seminarium står 14 eniga LO-förbund bakom. Rapporten Vad krävs för en hållbar pension? har författats av Mats Morin, LO-ekonom, Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad, och Renée Andersson, utredare, Arbetslivsenheten på LO.

Vi har gått från ett förmånssystem till ett premiesystem, förklarar Mats Morin.

- En heltidsarbetande kommunalare och industriarbetare får idag 60 procent av slutlönen i pension. Detta är så lågt att bådas pensioner ligger omkring låginkomstgränsen och båda kan vara berättigade bostadstillägg. Kommunalaren börjar få en liten garantipension.

- Vi har två vägar att gå, jobba till 67 år eller höja avgiften 5,5 procent som då måste tas ur löneutrymmet.

Renée Andersson presenterar också en lång åtgärdslista för att förbättra situationen för LO-medlemmar som i snitt går i pension vid 63,8 års ålder.

- Förlängd rätt till sjukersättning, bättre arbetsmiljö och heltid som norm för LO-kvinnor där fler än 50 procent jobbar deltid. Arbetsmiljön måste bli bättre, rehab måste bli bättre, vi måste få en företagshälsovård värd namnet, tillgång till barn- och äldreomsorg, begränsning av visstiderna och bakomliggande inkomst ska gälla vid a-kassa som vid sjukpenning. Premiepensionen ska avskaffas i sin nuvarande form. Fonderna kan vara kvar men inga nya pengar bör sättas in. De 2,5 procent som sätts in i dag bör flyttas till inkomstpensionen.

Sänk beskattningen på garantipensionen

Håkan Svärdman Folksam och moderator Sonja Schwartzenberger Dagens ArenaHåkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam, kommenterar att LOs rapport visar på behovet av förändring men att LO är lite väl försiktig och tycker att LO bör vara den som för kampen.

- Se över beskattningen av garantipensionerna. Det går att genomföra snabbt och också mindre beskattning för dem som har en blandning av inkomstpension och garantipension, anser Håkan Svärdman. Annars finns ingen motivation att jobba om pensionen blir densamma vare sig man jobbar eller inte.

Håkan Svärdman menar att höjningen av pensionsåldern är akut.

- Börja med en höjning från 61 år till 63 och förläng rätten till sjukförsäkringen. Förlänger man sjukförsäkringen höjer man också pensionen för LO-medlemmarna, menar Håkan Svärdman.

Åtgärdsförslag från panelen

Panelen, bestående av Lars-Arne Saxäng, M, ledamot i socialförsäkringsutskottet och Riksdagens pensionsgrupp, Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i Riksdagens pensionsgrupp, Solveig Zander, C, ledamot i socialförsäkringsutskottet och Riksdagens pensionsgrupp och LOs Tobias Baudin.

- Jag vill inte säga någon siffra men ingen ska gå under fattigdomsgränsen och fler måste jobba, anser Lars-Arne Saxäng och han tycker också att gasen som LO föreslår är ett smart sätt men bäst är att få människor att jobba längre. Procenthöjning ger inget till dagens pensionärer. Arbetsmiljön är klart viktigast. Det behövs också en flexibilitet att kunna trappa ner nära pensionsåldern.

Fattigdomsgränsen, enligt EU, är 11 000 kronor per månad.

Solveig Zander tycker att det är rimligt med 65-70 procent när man utgår från heltid.

- Det är viktigt att man delar på föräldraförsäkringen, inte med lagstiftning utan med morötter. Förkorta studietiden och satsa på det livslånga lärandet och fler måste börja jobba tidigare och sänk ingångslönerna.

Annika Strandhäll vill ha en rejäl diskussion om det LO tagit fram.

- När vi slöt överenskommelsen räknade man med 70 procent och jag tycker det bör vara runt 70 procent. Vi måste också göra något åt att LOs kvinnor bara jobbar 50 procent. Vi behöver se på arbetsmiljön för kvinnor i välfärdsjobben.

De främsta orsakerna till sjukskrivning är psykisk ohälsa och ohälsa i rörelseorganen.

- Här måste vi se över struktur- och organisationsfrågorna inom äldrevården. Det behövs fler chefer och att kvinnor jobbar heltid och att en delad föräldraförsäkring ska stödja ett modernt familjeliv.

- Kvinnornas villkor måste förbättras och arbetslivet förlängas så det följer livslängden.

LO vill avskaffa premiepensionssystemet

Tobias Baudin anser att det är orättvist att två grannar som tjänar lika mycket kan få olika pension beroende på hur bra man lyckats i valet bland de cirka 800 premiepensionsfonderna.

- Det är som ett lotteri, tycker han.

- Vi håller på med en översyn av premiepensionssystemet, berättar Annika Strandhäll.

Viss enighet i panelen

Tobias Baudin menar att det är en för slimmad grundbemanning i offentlig sektor.

- Vi måste satsa på forskning och jobba gentemot arbetsgivarna. Rehabavtal ska premieras. De som inte jobbar aktivt med arbetsmiljön borde få ta en större del av sjukkostnaderna.

- 2028 ska pensionerna vara 72 procent. Det är 12 700 kronor för en heltid. Jobbar man hela livet ska man inte behöva tillägg, anser Tobias Baudin.

LOs krav för förändring av arbetslivets villkor är förändring av sjukförsäkringsreglerna, införandet av en gas som höjer pensionerna vid överskott och att avgiften höjs relaterat till effekten av de andra åtgärderna.

Panelen var enig om att fler kollegor behövs inom vården. Mer forskning behövs och höjd ålder för möjlig sjukskrivning. Panelen gav bra betyg för LOs pensionsrapport.

Lyssna på fler åsikter och förslag från seminariet Hur får LO-förbundens medlemmar bättre pension i LO play.
Läs LOs rapport Vad krävs för en hållbar pension?

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.