Fråga facket Fråga facket

LO riktar skarp kritik mot vinstdrift i skolan

Jämlikhet Vinstdrift i skolan undergräver mångfald och valfrihet, konstaterar LO i en ny rapport om marknadiseringen av skolan. Istället för stort utbud och bred räckvidd domineras marknaden av ett fåtal aktörer som framför allt är koncentrerade till landets storstäder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I dag släpps LOs nya rapport Skolindustrin - hur mångfald blev enfald som visar att de flesta friskolor i Sverige drivs i vinstintresse. 2020 gick nästan fyra femtedelar av friskolepengarna till vinstdrivande aktiebolag, jämfört med hälften för 20 år sedan. Fyra av tio friskolelever, 147 000 elever, går dessutom i de fem största skolkoncernernas skolor.

– Det hävdas ofta att vinstbegränsningar hotar mångfalden och valfriheten i skolan. I den här rapporten visar vi att det tvärtom är vinstdriften som hotar mångfalden, eftersom den leder till koncentration och oligopol – en marknad som domineras av ett fåtal aktörer, berättar rapportförfattaren Kent Werne.

Sverige sticker ut

Rapporten visar att Sverige är unikt i att tillåta skattefinansierade skolor att dela ut vinst till ägarna. Tittar man på andra länder är det uppenbart att mångfald och valfrihet utan vinstintresse är möjlig, där skattefinansierade friskolor inte alls är ovanligt men inte drivs av vinst. Enligt undersökningen skulle en vinstreglering alltså knappast hota mångfalden, utan borde istället kunna ge större utrymme till friskolor som inte har vinsten som drivkraft.

Marknaden sviker idealen

När friskolereformen genomfördes var visionen att ge glesbygdsskolor, föräldrakooperativ och idéburna aktörer en chans. Men LO:s undersökning visar att på dagens skolmarknad är de alternativen mycket få i relation till de vinstdrivna aktörerna.

I landsortskommuner och mindre städer är det dessutom ont om fristående skolor. De flesta har etablerats i större städer och storstadsregioner, framför allt i Storstockholm, eftersom det är tätbefolkat och elevunderlaget därför är mest lönsamt.

Samtidigt har utländska ägare, alltifrån amerikanska riskkapitalbolag till kungadömet Kuwait, sökt sig till den svenska skolmarknaden, lockade av de stora vinstmöjligheterna.

– När marknaden får styra skolan är det tydligt att goda ideal om mångfald och valfrihet får stryka på foten. Då går vinstintressen före barns utbildning och trygghet. Det är oacceptabelt. Vi måste ta tillbaka kontrollen över skolan, säger LOs vice ordförande Therese Guovelin.

Rapporten Skolindustrin - hur mångfald blev enfald (pdf)

Se seminarium om rapporten i LO Play