Fråga facket Fråga facket

LO:s lönerapport: Lönegapet ökar mellan arbetare och tjänstemän

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökade med 1180 kronor mellan 2020 och 2021. Tjänstemän tjänar nu 53 procent mer än arbetare, visar LO:s nya lönerapport. Gapet är lika stort som på 1930-talet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Medellönen för samtliga anställda var 36 400 kronor i månaden, enligt 2021 års lönestatistik. För arbetare var medellönen 28 500 kronor och för tjänstemän 43 600 kronor. Det skiljde alltså 15 100 kronor, 53 procent, mellan arbetare och tjänstemän förra året. Det visar LO:s nya lönerapport för 2022.

-          LO-förbundens medlemmar har tagit stort ansvar de senaste åren. Under pandemin höll de igång samhället när andra kunde jobba hemma. Då är det direkt provocerande att vissa tjänstemannagrupper och eliten drar ifrån, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

-          Nu måste arbetsgivarna ta ansvar. Vi är i ett exceptionellt ekonomiskt läge. Allting blir dyrare. Stora grupper i LO-förbunden har svårt att få vardagsekonomin ihop. Om arbetsgivare låter lönerna skena för vissa grupper kan de inte begära att andra ska ta ansvar.

-          Nu gäller det att de löjromsätande direktörerna tar ansvar. Är det någon som ska skyddas i det här exceptionella läget så är det den som redan äter blodpudding och inte har några marginaler.

Mellan 2021 och 2022 ökade gapet mellan arbetare och tjänstemän med 1180 kronor. För hela 2000-talet har lönegapet ökat från 40 procent högre medellön för tjänstemän år 2000 till 53 procent 2021.

Även löneskillnaden mellan kvinnor och män ökade något mellan 2020 och 2021. Medellönen för kvinnor var 34 200 kronor och för män 38 400 kronor år 2021. Det skiljer alltså 4 200 kronor i medellön mellan kvinnor och män. Bland arbetare var skillnaden 3600 kronor och bland tjänstemän 7500 kronor.

Löneökningarna mellan kvinnor och män har tidigare minskat något under 2000-talet.

-          Där går det åt fel håll. Vårt långsiktiga mål är att skillnaderna ska minska, säger Torbjörn Johansson.

Hela LO:s lönerapport hittas här: https://www.lo.se/start/lo_fakta/lonerapport_ar_2022