Facket direkt facketdirekt.nu

LO utser mottagare av det första stipendiet för facklig feminism

LO-styrelsen har beslutat att dela ut det facklig-feministiska stipendiet till Seko Sjöfolk och till ett tvärfackligt nätverk mellan Byggnads, Fastighets och Elektrikerna i Örebro/Värmland.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs fackligt feministiska stipendium på 50 000 kr delas mellan de båda stipendiaterna som får 25 000 kronor var. De blir därmed de första att motta det årligt återkommande stipendiet.
-  Det känns otroligt kul att kunna dela ut det första stipendiet någonsin till två så välgenomtänkta projekt. Vi har fått in många bra ansökningar och det märks att facklig feminism är här för att stanna, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Stipendiet kommer att delas ut av LOs ordförande i Kalmar den första maj.

Motiveringar

Seko Sjöfolk
Seko Sjöfolk ska utveckla arbetet med ett kvinnligt nätverk bland Sjöfolkets olika yrkesgrupper ­– bland annat matroser, motormän, servitörer och ekonomibiträden. Nätverket ska bjuda in till tre träffar för medlemmar som är utspridda över landet.  

”Seko Sjöfolks ansökan tar fasta på vikten av att skapa mötesplatser för att lyfta kvinnors erfarenheter och förutsättningar inom en bransch som traditionellt byggt på manliga villkor med långa frånvaroperioder från hemmet. Ansökan svarar väl mot syftet med det fackligt feministiska stipendiet: att bidra till genomgripande förändring och lika villkor på arbetet. Seko Sjöfolk vill belysa arbetsmiljöproblem som särskilt drabbar kvinnor anställda till sjöss, liksom bidra till att fler kvinnor ska vilja arbeta inom sjöfarten. Med sina flera olika yrkesgrupper liknar Seko Sjöfolk ett LO i miniatyr. Kunskap och strategier från projektet kan därför komma andra förbund väl till nytta”. 

Byggnads, Fastighets, Elektrikerna
Det tvärfackliga nätverket bildades i slutet av 2018 i syfte att stärka banden mellan kvinnor inom Byggnads, Fastighets och Elektrikerna som är traditionellt mansdominerade förbund.   

Ansökan svarar väl mot stipendiets syfte att sprida kunskap och bygga broar mellan olika LO-förbund. Genom att skapa ett nätverk mellan kvinnliga medlemmar i mansdominerade förbund och yrken vill Byggnads-Fastighets och Elektrikerna skapa gemensamma feministiska strategier för att hantera villkoren på arbeten och i privatlivet. En styrka i projektet är ambitionen att vända sig till och organisera kvinnor med utländsk bakgrund och stärka kvinnors avtryck och påverkan i den fackliga rörelsen.”