Fråga facket Fråga facket

LOs stipendium för facklig feminism 2021

LOs stipendium för facklig feminism går i år till Elektrikerförbundets Sarah Bensige och Ninni Blom för att starta ett mentorsprogram för kvinnliga elektriker.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Att verka som elektriker inom en mansdominerad bransch innebär särskilda utmaningar, såväl yrkesmässigt som fackligt. Tanken bakom mentorsprogrammet är att stärka kontakter och skapa en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan redan etablerade och nya kvinnliga elektriker.

- På sikt kan ett sådant mentorsprogram bidra till att göra yrket mera jämställt och även tjäna som inspiration och föredöme för andra förbund, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.

Stipendiet är på 50 000 kronor och syftet är att uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet.

- Vi inom LO och förbunden behöver bli ännu bättre på att jobba konkret med feministiska frågor som till exempel arbetsmiljö, makt, föräldraledighet och sexuella trakasserier, säger Susanna Gideonsson.

Stipendiet delas ut till medlemmar och förtroendevalda inom LOs medlemsförbund som vill genomföra ett projekt eller aktivitet i syfte att stärka det fackligt feministiska arbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.

                                                                    ***