Fråga facket Fråga facket

Källor och förslag till vidare läsning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Abrahamsson, Kenneth, Att förutsäga arbetets framtid - då, nu och sedan, Futurion, 2016. 

Abrahamsson, Kenneth, Katekes för ett lärande arbetsliv, Premiss, 2007. 

Axelsson, Cecilia, Minst fortbildning i LO-jobb - och mindre blir det, Arbetet, 2014-03-21. 

Dalin, Åke, Den lärande organisationen, Studentlitteratur, 1997. 

Demografiska Rapporter - Rapport 2015:2, SCB, 2015

Den åldrande befolkningen, Karolinska institutet, Institutet för Miljömedicin, 2016-1101. 

Edling, Jan, Den svenska arbetsmarknaden under tre decennier, Svenska ESF-rådet, 2017. 

Eurofound, webbsida

Europa 2020-strategin, Europeiska kommissionen, odaterad. 

European Social Fund, webbsida

Eurostat - Your key to European statistics (database), Eurostat, 2019. 

Fejes, Andreas & Dahlstedt, Magnus, Skolan, marknaden och framtiden, Studentlitteratur, 2018. 

Framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv, Futurion, 2017. 

Future of the Works and Skills, OECD, 2017. 

Höjd pensionsålder är en förolämpning mot medlemmarna, LOs webbsida, Uppdaterat 2019-02-24. 

Implementering av valideringsarrangemang i Sverige, Valideringsdelegationen, 2018-12-07. 

International Labour and Employment Relations Association (Ilera), (Globala organisationen) webbsida. 

International Labour and Employment Relations Association (Ilera), (Svenska föreningen), webbsida. 

International Labour and Employment Relations Association (Ilera), (Globala organisationen), Publications, webbsida. 

Klubbordföranden som nästan glömde bort sig själv, Trygghetsfonden TSL, osignerad, 2018-11-30. 

Längre liv, längre arbetsliv, Delbetänkande av Pensionsutredningen, SOU 2012:28. 

LO: Våra medlemmar behöver vuxenutbildning, LO, webbsida, 2007-03-05. 

LOs yttrande över betänkandet En andra och en annan chans - Ett Komvux i tiden (SOU 2018:71), LO (handläggare Mattias Samuelsson), 2018-12-03. 

Lundby-Wedin, Wanja, Vart tog visionen om livslångt lärande vägen?, LOs webbsida. 2008-04-21. 

Lundstedt, Gert, Parterna sågar förslaget om utvecklingsledighet, Arbetsvärlden, 2018-03-27. 

Mathieu, Chris, Presentation av europeiskt forskningsprojekt om innovationer i arbetslivet, LO-Play, 2018. 

Martinsson, Karl, Sverige allt längre från EU:s lägsta arbetslöshet, Arbetet, 2018-08-16. 

Nordström, Annelie, Livslångt lärande på riktigt, Underlagsrapport till analysgruppen Arbetet i framtiden, Regeringskansliet, 2015. 

Olofsson, Jonas & Wikström, Fredrik (red), Unga inför arbetslivet, Studentlitteratur, 2018. 

Olsson, Erik & Saberski, Emilia, Sverige i jobbtoppen. Varför tjatas det då om arbetslöshet?, KIT, 2017-02-28. 

Om trygghetsfonden TSL, TSL, odaterat. 

Omställningsfonden, webbsida, odaterat. 

Prognos: Var finns jobben, Arbetsförmedlingen, 2019-02-07. 

Program för en jämlik skola, LO (Jämlikhetsutredningen), 2018.

Robotisering, urbanisering, gig economy - krafter som påverkar framtidens arbetsliv, Futurion, 2016. 

Sandberg, Åke (red), Arbete och välfärd - Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige, Studentlitteratur, 2019. 

Så vill LO skapa trygga jobb, LOs webbsida, 2017-11-06. 

Slutrapport - Analysgruppen för arbetet i framtiden, Arbetet i framtiden. Uppdrag: Framtid, Regeringskansliet, 2015. 

Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), SCB, 2019. 

Sysselsättning i Sverige, SCB, 2018-01-24. 

Tema: Kompetensutveckling, Arbetet, (samling av artiklar skrivna av olika journalister), 2014-03-21. 

Tema: Utbildning 2013:2, Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter, SCB (PIAAC), Webbsida, odaterad. 

Tid för utveckling, SOU 2018:24. 

Trygghetsfonden Fastigo-LO, LOs webbsida, uppdaterat 2013-12-16. 

Ulrica von Thiele Schwarz om sitt projekt, AFA-Försäkringar, webbsida (filmad intervju), 2018. 

Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, Socialdemokraterna, webbsida, 2019. 

Validering är en dold kompetensresurs, Trygghetsfonden TSL, osignerad, 2018-11-22. 

Valideringens roll utifrån integrationsperspektiv, Arbetsförmedlingen, 2016. 

Valideringsdelegationen, webbsida, odaterad.

Vuxnas deltagande i utbildning - personalutbildning och andra former av utbildning, SCB, 2018:1. 

Wreder, Johanna, Parterna sågar förslag på nytt friår, Arbetet, 2018-09-21. 

Åberg, Rune, Tjugohundratalets arbetsmarknad – fortsatt uppkvalificering eller jobbpolarisering?, Ekonomisk Debatt, nr 2/2013.