Fråga facket Fråga facket

Källor och förslag på vidare läsning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Aidt, Toke & Tzannatos, Zafiris, Unions and Collective Bargaining - Economic Effects in a Global Environment, World Bank, 2002. 

Andersen, Ivar, Kampen mot Amazon handlar om framtidens arbetsliv, 2019-01-25. 

Angreppet på det fackliga löftet, LO, 2010. 

Anställningsskyddslagen - med kommentarer av LO, 2015.

Arbetsmiljölagen – med kommentar av LO, 2015.

Arbetstidslagen – med kommentar av LO, 2015.

Bengtsson, Håkan, En progressiv arbetslivspolitik - Den nordiska modellens framtid, Tankesmedjan Tiden, 2018. 

Bengtsson, Jesper, Den nordiska modellen - Vad krävs?, Tankesmedjan Tiden, 2018.

De Toro, Sebastian, Varför full sysselsättning, och vad innebär det?, LO-bloggen, 2016-01-27.

Det utvecklande arbetet. En rapport till LO-kongressen 1991, LO, 1991. (Finns inte på länk.)

Eneroth, Oscar, Global Deals framtid är säkrad, LO-bloggen, LOs webbsida, 2018-10-16.

Europaparlamentet, webbsida, odaterad.

European Works Councils, ETUI webbsite, 2019.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), webbsida, 2019.

Europeiska kommissionen, webbsida, odaterad.

Europeiska rådet - Europeiska unionens råd, webbsida, odaterad.

Facklig anslutning 2018, LOs webbsida, uppdaterad 2018-08-21.

För ett socialt Europa, LOs webbsida, uppdaterat 2014-03-31.

Förhandlingar och tvister, Medlingsinstitutets webbsida, odaterad.

Förtroendemannalagen - med kommentarer av LO, 2015.

Gellerstedt, Sten, Fler arbetare måste få utvecklande jobb – inte digital Taylorism, LO, 2011.

Gellerstedt, Sten & Melin, Sanna, Trakasserier av skyddsombud, LO, 2016.

Global Framework Agreements, IndustriAll, odaterad.

Globala målen, UNDP, webbsida globalamalen.se, 2019.

Goda möjligheter att påverka arbetet minskar risken för sjukpensionering, Arbetshälsoinstitutet (Finland), 2017-04-27.

ILOs kärnkonventioner, Union to Unions webbsida, inte daterat.

Heimersson, Alicia, Forskare: Ojämlikheten skapar psykisk ohälsa, Dagens Arena, 2019-01-17.

Inriktning för organisering och medlemsvärvning fram till kongressen 2016, LO, 2013.

ITUC:s webbsida, ITUC, 2019.

Jahoda, Marie, Employment and unemployment, Cambridge University Press, 1982.

Jordahl, Anneli, Så påverkar ojämlikheten hälsa och intelligens, Aftonbladet, 2019-01-16.

Kjellberg, Anders, Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2018.

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell, LO, 2011.

Larsson, Mats, Facklig anslutning år 2018 - Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990-2018, LO, 2018.

Larsson, Mats, Löner och löneutveckling år 1913-2017 efter klass och kön, LO, 2019.

Lindgren, Lars, Facklig organisering en ödesfråga, Transportarbetaren, 2017-04-27.

LO/TCO/Sacos: Brysselkontor, webbsida, 2019.

LOs Europapolitiska prioriteringar 2014-2019, uppdaterat, 2014-09-22.

Löfgren, Anna-Kristi, Vad betyder arbetsinkomsten för ojämlikheten?, Jämlikhetsutredningen, LO, 2017.

Lönerapport år 2018, LOs webbsida, 2019-01-18.

Medbestämmandelagen - med kommentar av LO, 2015.

Metodhandbok – Organisering 2.0. Handels, odaterad.

Molin, Jakob, Facklig organisering och ekonomisk jämlikhet, LO, 2018.

Nilsson, Mårten, Industriavtal klara: 6,5 procent, Arbetet, 2017-03-31.

NordMod 2.0, webbsida, uppdaterad 2019, Nordmod.

Om kollektivavtal, Medlingsinstitutets webbsida, odaterad.

Organisera och rekrytera, Seko, 2014.

Organisering 2017, Byggnads, 2017.

Organisering, IF Metalls webbsida, odaterad.

Organisering, Kommunals webbsida, odaterad.

Sandberg, Åke (red), Arbete och välfärd - Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige, Studentlitteratur, 2019.

Semesterlagen – med kommentar av LO, 2016.

Skjöld, Cecilia, Brist på inflytande ger ökad stress, Välfärd 2/2008, SCB.

Skyddsombud i allas intresse - en rättsvetenskaplig studie, (inte signerad), Forskning.se, 2004-11-11.

Studieledighetslagen - med kommentar av LO, 2015.

Svenska modellen - så funkar den, LOs webbsida, 2018-08-22.

Syndicat European Trade Union, webbsida (Europafacket ETUC), odaterad.

The future of work, ILO, webbsida, 2019.

Ungdomsbarometern iGen, Gen Z eller Smartphonegenerationen? - Perspektiv på dagens unga, Ungdomsbarometern, 2018.

Vilken lag gäller? Regler om inflytande i olika arbetsrättslagar och sambanden dem emellan, LO, 2015.

Wingborg, Mats, Facket och den nordiska modellen, Tankesmedjan Tiden, 2018.