Fråga facket Fråga facket

Källor och vidare läsning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Alfonsson, Johan, Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden, Katalys, 2018. 

Alfonsson, Johan, Så blev Sverige sämst på trygghet för tillfälligt anställda, Dagens Arena, Essä, 2018-08-29. 

Alkhaffaji, Ibrahim, Var femte utrikesfödd har en otrygg anställning, Arbetet, 2018-05-16. 

Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, Länsstyrelsen i Stockholm, rapport 2018:21. 

Arbetskraftsundersökningen, SCB, 2019. 

Arbetsmiljön för hyresarbetskraft - Inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö - Kunskapssammanställning, Arbetsmiljöverket, 2013:10.

Calmfors, Lars m fl, Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?, Dialogos förlag, 2018. 

Carlén, Thomas & Rehnström, Sofie, Trygghet och omställning på framtidens arbetsmarknad, Underlagsrapport till LO:s avtalsråd, 2017. (finns ej digitalt)

Diaz, Adolfo, IF Metall öppnar för förhandlingar om LAS, ETC, 2019-01-30. 

Documentation from the Conference, Sustainable Work 2020 - Health, Innovation & Growth (nätverk), webbsida, 2018. 

F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor, SOU: 2018:49.

Frisk, Martina, Arbetsmiljön brister för bemanningsanställda, Arbetet, 2017-06-01.

Frisk, Martina, Utredares förslag: SMS-jobbare ska få fast arbete fortare, Arbetet, 2019-01-31.

Granlund, Lenita & Odeberg, Elinor (Kommunal), Tidsbegränsade jobb inget ungdomsfenomen, Dagens Samhälle, 2016-02-24. 

Hjort, Maria, Fler nattpass väcker protester, Kommunalarbetaren, 2018-01-18. 

Kongressbeslut välfärd - LOs kongressbeslut 2016 angående välfärd, LOs webbsida, uppdaterad 2018-04-10. 

Kecklund, Göran, Ingre, Michael & Åkerstedt, Torbjörn, Arbetstider, hälsa och säkerhet – en uppdatering av aktuell forskning, Stressforskningsinstitutet, Stressforskningsrapport nr 322, Stockholms universitet, 2010. 

Larsson, Mats, Anställningsformer och arbetstider, LO, 2017. 

Lund, Sara, Delade turer kan vara negativt för hälsan, Arbetet, 2016-12-02.

Långtidsutredningen 2008, Huvudbetänkande, SOU 2008:105. 

Mathieu, Chris, Presentation av europeiskt forskningsprojekt om innovationer i arbetslivet, LO-Play, 2018. 

Mathisen, Daniel, Makten över jobben - en ideologisk dragkamp, 2019-02-01. 

New forms of employment, Eurofound, 2015. 

Nilsson, Karin, Rädsla och stress präglar visstidsanställning, Arbetarskydd, 2018-10-02. 

Nilsson, Marie, Tvinga arbetsgivare att utbilda sina anställda, Aftonbladet, 2019-02-01. 

Nordström, Isabelle & Skagerström Lindau, Amanda, Januariavtalet: Här är alla 73 punkterna som S, L, C och MP enats om, Aftonbladet, 2019-01-18. 

Palm, Johanna, De oorganiserade - Gig-ekonomin och den fackliga anslutningen, LO, 2018.

Runblom, Karin, Bred politisk kritik mot delade turer, Sveriges Radio, 2014-03-10. 

Sandberg, Åke (red), Arbete och välfärd - Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige, Studentlitteratur, 2019. 

Skiftarbete, Arbetsmiljöupplysningen.se (Prevent), odaterad. 

SMS-jobb, LOs webbsida, 2016-05-11. 

Standing, Guy, Prekariatet. Den farliga klassen, Daidalos, 2013. 

Sämre psykosocial hälsa för bemanningsanställda, Pressmeddelande, Arbetsmiljöverket, 2013-11-15. 

Tid för trygghet - Slutbetänkande av utredningen för hållbart arbetsliv över tid, SOU 2019:5.

Tidsbegränsade anställningar, LOs hemsida 2018 (Uppdaterad 2018-03-12).

Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad - en kartläggning av förekomsten, behoven och hur de används, LO & svenskt Näringsliv, 2016.

Torp, Elinor, Bemanningens baksida, Dagens Arbete, 2017-03-23. 

Wallner, Anders, Gör arbetsgivaravgiften högre för tillfälliga anställningar, DN-debatt, 2019-01-31. 

Wingborg, Mats, Den tredelade arbetsmarknaden, Uppdrag Framtid, Regeringskansliet, 2016. 

Wingborg, Mats, Egenanställningar - den svenska partsmodellens ingemansland, Futurion, 2017. 

Wingborg, Mats, Vem står upp för arbetsrätten?, Arena Idé, 2018.