Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Tidsbegränsad anställning är vanligare bland kvinnor än bland män. Det gäller bland såväl arbetare som tjänstemän.
  • Bland arbetare är 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen tidsbegränsat anställda.
  • Bland tjänstemän är skillnaden mindre, 13 procent för kvinnor och 10 procent för män.

Visa tabell
Tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 2016 Kvinnor Män
Arbetare 25 17
Tjänstemän 13 10
Samtliga anställda 17 13