Fråga facket Fråga facket

Synen på löneskillnader mellan yrken


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Är de löneskillnader som finns mellan yrkesgrupper för stora, för små eller lagom?

Drygt 76 procent av alla anställda anser att löneskillnaderna är för stora mellan olika yrken, 17 procent anser att de är lagom och 2 procent anser att löneskillnaderna är för små. Bland LO- och TCO-medlemmar anser 81 procent att löneskillnaderna är för stora medan 66 procent av SACO-medlemmarna anser samma sak. Kvinnor anser i högre grad än män att löneskillnaderna är för stora. Av samtliga kvinnor anser 82 procent det medan 69 procent av männen anser det (se diagram 3.1).

Visa tabell
Är de löneskillnader som finns mellan yrkesgrupper för stora, för små eller lagom  LO-medlemmar TCO-medlemmar SACO-medlemmar Samtliga anställda
För stora 81 81 66 76
Lagom 14 12 21 17
För små 1 2 7 2