Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna: Arbetslösheten kan pressas ned rejält

Arbetslösheten är på väg upp – men kan pressas ned rejält med en aktiv finans- och penningpolitik. Resurser till kommunerna, vuxenutbildning, införandet av etableringsjobb och att Riksbanken avvaktar med att höja räntan är vad som krävs för att åstadkomma detta, enligt LO-ekonomernas prognos Ekonomiska utsikter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Svensk ekonomi passerar nu toppen av högkonjunkturen visar LO-ekonomernas höstprognos Ekonomiska utsikter som presenterades på tisdagen. Tillväxttakten blir därmed lägre de närmaste åren. Arbetskraftsdeltagandet fortsätter att öka något 2019, men går sedan tillbaka när konjunkturen försvagas. Därför bottnar arbetslösheten på drygt sex procent i år, för att därefter öka till runt 6,5 procent. I stället anser LO-ekonomerna att med en aktiv finans- och penningpolitik skulle arbetslösheten kunna sänkas betydligt.

- Politikerna måste kunna leverera mer, bland annat resurser till kommunerna, vuxenutbildning och till parternas förslag på etableringsjobb. Samtidigt krävs att Riksbanken vilar på hanen, säger Åsa-Pia Järliden Bergström. 

LO-ekonomernas rekommendationer är:

  • Låt inte 2019 bli ett förlorat år 

Riksdagen bör kunna enas om att genomföra några viktiga reformer och finanspolitiska åtgärder. Det kan röra sig om att genomföra det av parterna framförhandlade förslaget till etableringsjobb, välbehövliga resurser till kommuner och landsting och insatser för ökad vuxenutbildning.

  • Avvakta med att höja räntan 

LO-ekonomerna anser att det i nuläget bör råda stor försiktighet med räntehöjningar innan Riksbanken börjar återtåget mot högre räntor.

Läs hela prognosen på lo.se


Nyckeltal från LO-ekonomernas prognosen
Procentuell förändring om inget annat anges

2017 2018 2019 2020 
BNP i Världen   3,7 3,7 3,5 3,5 
BNP i Euroområdet   2,4 2,1 1,9 1,7 
BNP till marknadspris, Sverige  2,1 2,3 1,7 1,4 
BNP, kalenderkorrigerad   2,4 2,4 1,7 1,2 
Arbetade timmar   2,1 1,8 0,6 0,2
Sysselsättning  2,3 1,4 0,6 0,4
Arbetslöshet, 15‒74 år, procent av arbetskraften  6,7 6,3 6,5 6,5 
Timlön, konjunkturlöner  2,3 2,6 2,8 3,1
KPIF   2,0 2,1 2,0 1,9
KPI  1,8 2,0 2,3 2,3 
Real disponibel inkomst   1,9 2,5 1,4 0,4
Finansiellt sparande offentlig sektor 1,6 1,0 1,0 1,0

Källa: SCB, Medlingsinstitutet, EU-kommissionen samt egna beräkningar.

Här kan du se presskonferensen