Fråga facket Fråga facket

Ny rapport: Skolindustrin – hur mångfald blev enfald

25 år efter friskolereformen har skolan förvandlats till en marknad där ett fåtal riskkapitalister dominerar med vinstmaximering som främsta syfte, enligt en ny rapport som LO släpper idag. Rapporten visar också att mindre aktörer trängts undan vilket har skapat en falsk mångfald.   


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

När friskolereformen genomfördes i början av 1990-talet talades det främst om att ge föräldrakooperativ och idéburna aktörer en chans. Men 2016 gick tre fjärdedelar av friskolepengarna istället till vinstdrivande aktiebolag, visar rapporten. 

- Sverige är det enda land i världen där skattefinansierade skolor tillåts dela ut vinst till ägarna. En vinstreglering skulle alltså knappast hota mångfalden, utan borde istället kunna ge större utrymme till friskolor som inte har vinsten som drivkraft, säger LOs förste vice ordförande Therese Guovelin.   

Enligt rapporten är det tydligt att de stora koncernerna sätter vinstmaximering framför kvalitet. Deras skolor har avsevärt fler elever per lärare än kommunala skolor, men också fler än friskolor generellt. Samtidigt har koncernerna en större andel barn med högutbildade föräldrar, vilket gör det möjligt att driva verksamheten med färre lärare. Genom att locka till sig elever med en viss socioekonomisk bakgrund bidrar koncernerna till att förstärka segregationen, konstaterar Therese Guovelin.  

- Målet är inte att vrida klockan tillbaka till 80-talets monopol, utan att skattemedel ska gå till det som de är avsedda för: ge alla barn och elever en så bra utbildning som möjligt. Det är elevers behov som ska stå i centrum. Inte riskkapitalisternas, säger Therese Guovelin.     

  

Läs hela rapporten på LOs hemsida