Fråga facket Fråga facket

Deltidsanställda efter klass och kön. År 2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Bland arbetare var nästan hälften av kvinnorna, 46 procent, deltidsanställda år 2022. Av männen var 18 procent deltidsanställda. Bland tjänstemän var 22 procent av kvinnorna och nio procent av männen deltidsanställda. Skillnaden var alltså stor efter såväl klass som kön

Visa tabell
Hel- och deltidsanställda efter klass och kön. År 2022 Kvinnor Män Samtliga
Arbetare 46 18 29
Tjänstemän 22 9 16
Samtliga anställda 29 12 21