Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och kön år 2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män

  • Bland samtliga anställda är 72 procent av kvinnorna fackligt anslutna medan 65 procent av männen är det.
  • Fördelat på arbetare och tjänstemän så är den fackliga anslutningen högst bland kvinnliga tjänstemän. Av dessa är 76 procent fackligt anslutna medan 63 procent av kvinnliga arbetare är det.
  • Även bland män är den facklig anslutning högre bland tjänstemän än bland  arbetare. Av manliga tjänstemän är 69 procent fackligt anslutna medan 60 procent av manliga arbetarna är det.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och kön. År 2018 Kvinnor Män
Arbetare 63,2 60,4
Tjänstemän 76,4 68,8
Samtliga 72,4 65,3