Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och kön år 2023


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Kvinnor fackligt anslutna i högre grad än män

Den fackliga anslutningen är högre bland kvinnor än bland män bland både arbetare och tjänstemän. Bland arbetare är 62 procent av kvinnorna och 57 procent av männen fackligt anslutna. Bland tjänstemän är 76 procent av kvinnorna och 69 procent av männen fackligt anslutna.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och kön. År 2023 Kvinnor Män
Arbetare 62 57
Tjänstemän 76 69
Samtliga 74 65