Fråga facket Fråga facket

Faktisk månadslön 2021


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Den faktiska månadslönen är framräknad med hjälp av genomsnittlig heltidslön och genomsnittlig tjänstgöringsomfattning, det vill säga hur stor andel av ett heltidsarbete som kvinnor och män i genomsnitt arbetar.

Lönen inkluderar rörliga lönetillägg för exempelvis arbete på obekväm tid och skiftarbete. Detta för att spegla lönearbetets betydelse för de ekonomiska villkoren.

Både uppgifterna om månadslön och tjänstgöringsomfattning kommer från SCB:s lönestrukturstatistik och avser åldersgruppen 20 till 64 år. Beräkningarna baseras på senaste tillgängliga data, från år 2021.

Visa tabell
  Arbetaryrken
Kvinnor
Arbetaryrken
Män
Tjänstemannayrken
Kvinnor
Tjänstemannayrken
Män
Faktisk månadslön 23 206 28 923 37 352 46 560