Fråga facket Fråga facket

Löner: Medellön och andel kvinnor efter sektor. Arbetare år 2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Negativt samband mellan medellön och andel kvinnor

Medellönen minskar ju högre andel kvinnor det finns bland arbetare i olika sektorer. Sambandet mellan andel kvinnor och medellön efter sektor framstår som tydligt då samtliga kvinnodominerade sektorer (minst 50 procent kvinnor) hade lägre medellön än den medellönen som gällde för samtliga arbetare, det vill säga 29 300 kronor år 2022. De kvinnodominerade sektorerna ligger därmed samlade i den nedre högra delen av diagrammet.

I de flesta mansdominerade sektorer (mindre än 50 procent kvinnor) var däremot medellöner högre än 29 300 kronor och därmed samlade i diagrammets övre vänstra del.

 

Visa tabell
Lön och andel kvinnor efter sektor år 2022 Andel kvinnor Månadslön
Byggindustri 3 35300
Energi och miljö 9 33600
Gruvor o mineralutv 17 35800
Transport o mag 16 29700
Tillverkningsindustri 19 31100
Fastighetsbolag mm 25 30400
Jord, skog o fiske 29 28300
Partihandel 24 30600
Stat 39 28900
Inf o kom 33 31700
Kultur, nöje mfl 59 27400
Hotell och rest 47 26100
Skola 65 26500
Detaljhandel 61 27800
Fastigh service inkl Städ 40 28100
Landsting 77 27200
Utbildning (privat) 82 24000
Äldreomsorg 78 26300
Barnomsorg 91 25600