Fråga facket Fråga facket

Skäl att inte vara med i facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


För dyrt, missnöje och ointresse

Trots att de flesta ser stora värden med sina fackliga medlemskap så väljer ändå nästan var tredje löntagare att inte vara med i facket. De främsta skälen till detta kan sammanfattas i olika former av för dyrt, missnöje och ointresse. Vart och ett av dessa uppges av cirka 30 procent av de ej fackligt anslutna som det viktigaste skälet till att inte vara medlem i facket. Resterande tio procent omfattar en mängd mindre vanliga skäl som exempelvis jobbar deltid, tidsbegränsat anställd eller politiska skäl.

Visa tabell
Skäl att inte vara med i facket. Ej fackligt anslutna arbetare
För dyrt 31
Missnöjd med facket 11
Ointresse 10
Tveksam till nyttan 9
Klarar mig bättre själv 9
Ej tillfrågad 5
Politiska el principiella skäl 3
Tidsbegränsat anställd 3
Studerar 3
Bytt / Nytt jobb 2
Inga/få andra är med 2
Pension snart 1
Fackklubb saknas 1
Arbetar deltid 1
Annat 8