Fråga facket Fråga facket

Avgörande skäl till att bli medlem i facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Lägre avgift och bättre anställningsvillkor vanligaste skälen att bli medlem

De vanligaste skälen för ej fackligt anslutna att bli medlem i facket är om medlemsavgiften blir lägre eller att få fast anställning eller mer arbetstid. Bland arbetare anger 24 procent lägre medlemsavgift som avgörande skäl medan 15 procent anger fast anställning eller mer arbetstid. Det är främst ungdomar som anger fast anställning och mer arbetstid som skäl medan medelålders arbetare främst vill ha lägre avgift för att bli medlem.

Även konflikt med arbetsgivaren, risk för arbetslöshet eller om facket arbetade på annat sätt är också relativt vanliga skäl.

Visa tabell
Avgörande skäl att gå med i facket Ej fackligt anslutna arbetare
Lägre avgift 24
Fast anställning / Mer arbetstid 15
Om facket arbetar på annat sätt 8
Konflikt med arbetsgivaren 6
Risk bli arbetslös 4
Om det fanns fackklubb 2
Annat 16
Inga skäl / Vill inte 15
Vet ej 11