Fråga facket Fråga facket

Skatten och kapitalet

Rapport Sverige är ett av de länder där inkomstskillnaderna har ökat snabbast inom OECD. Detta beror främst på att kapitalinkomsterna har ökat mycket snabbt. I den tredje underlagsrapporten i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning belyser nationalekonomerna Emil Bustos och Elis Örjes de skatter som riktar sig till höginkomsttagare med stora egendomar, i form av förmögenheter eller fastigheter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Om Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning 

Skuggutredningen tillsattes hösten 2019 för att bidra med nya skatteförslag och lösningar som minskar klyftorna och som ger en hållbar finansiering av välfärden. En utgångspunkt är de förslag som presenterades i LOs jämlikhetsutredning. Ambitionen är att föra in kunskap och konkret policy i den nya stora skatteutredning som Januaripartierna har utlovat. 

Projektets slutrapport presenteras i oktober 2020. Följande fem underlagsrapporter har publicerats:

Klimatväxling - nya idéer för mer rättvis och effektiv klimatbeskattning

3:12 Arbete eller kapital?

Skatten och kapitalet

Skatten och geografin

Skatta eller gråta - om marginalskatternas betydelse för arbetsutbudet