Fråga facket Fråga facket

Sveriges offentliga utgifter för arbetsmarknadspolitik som andel av BNP 1985-2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Utgifterna för arbetsmarknadspolitiken kan delas upp i aktiva insatser och inkomsttrygghet. Exempel på aktiva insatser är arbetsmarknadsutbildning, subventionerade anställningar och matchningsinsatser. Kategorin inkomsttrygghet innefattar bland annat arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd och etableringsersättning.
  • Från diagrammet går att utläsa att både utgifterna för aktiva insatser och inkomsttrygghet har sjunkit kraftigt sedan början av 1990-talet. Utgifterna låg på en historiskt låg nivå år 2017.

Visa tabell
  Totalt arbetsmarknadspolitik Aktiva insatser Inkomsttrygghet
1985 2,7 1,9 0,8
1986 2,6 1,8 0,8
1987 2,4 1,7 0,7
1988 2,2 1,6 0,6
1989 2,0 1,4 0,6
1990 2,3 1,5 0,8
1991 3,6 2,2 1,5
1992 5,1 2,7 2,4
1993 5,0 2,6 2,4
1994 4,8 2,6 2,2
1995 4,0 2,1 2,0
1996 4,0 2,0 1,9
1997 3,9 2,0 1,9
1998 4,0 2,3 1,7
1999 3,7 2,1 1,6
2000 2,9 1,6 1,3
2001 2,5 1,5 1,1
2002 2,4 1,4 1,1
2003 2,3 1,1 1,2
2004 2,4 1,0 1,3
2005 2,3 1,1 1,2
2006 2,2 1,2 1,0
2007 1,7 1,0 0,7
2008 1,4 0,8 0,5
2009 1,8 0,9 0,9
2010 1,9 1,1 0,8
2011 1,8 1,2 0,6
2012 1,9 1,3 0,6
2013 2,0 1,4 0,7
2014 1,9 1,3 0,6
2015 1,8 1,3 0,6
2016 1,7 1,2 0,6
2017 1,8 1,3 0,5