Fråga facket Fråga facket

Utgifter för arbetsmarknadsutbildning som andel av BNP i Sverige och fem jämförbara länder 1985-2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Sveriges utgifter för arbetsmarknadsutbildning är betydligt lägre än i de jämförbara länderna Danmark, Finland, Belgien, Nederländerna och Frankrike.

Sedan början av 2000-talet har Sveriges utgifter för arbetsmarknadsutbildning sjunkit dramatiskt.

Visa tabell
  Sverige Fem jämförbara EU-länder
1985 0,6 0,2
1986 0,6 0,3
1987 0,6 0,3
1988 0,5 0,2
1989 0,4 0,2
1990 0,5 0,2
1991 0,9 0,3
1992 0,9 0,3
1993 0,7 0,4
1994 0,7 0,3
1995 0,5 0,4
1996 0,5 0,4
1997 0,5 0,4
1998 0,9 0,4
1999 0,9 0,4
2000 0,6 0,3
2001 0,6 0,3
2002 0,5 0,3
2003 0,2 0,3
2004 0,2 0,3
2005 0,2 0,3
2006 0,2 0,3
2007 0,1 0,2
2008 0,1 0,2
2009 0,1 0,3
2010 0,1 0,4
2011 0,1 0,3
2012 0,1 0,3
2013 0,1 0,3
2014 0,1 0,3
2015 0,2 0,3
2016 0,1 0,3
2017 0,1 0,3