Fråga facket Fråga facket

Utgifter för anställningsstöd som andel av BNP i Sverige och fem jämförbara länder 1985-2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Sveriges utgifter för anställningsstöd har legat betydligt högre än i de jämförbara länderna Danmark, Finland, Belgien, Nederländerna och Frankrike sedan 1980-talet. Sverige är unikt när det kommer till dessa typer och insatser. Skillnaden jämfört med de andra länderna förstärktes under 2010-talet.

Visa tabell
  Sverige Fem jämförbara EU-länder
1985 0,4 0,0
1986 0,4 0,1
1987 0,4 0,1
1988 0,4 0,1
1989 0,3 0,1
1990 0,4 0,1
1991 0,5 0,2
1992 0,8 0,2
1993 0,8 0,2
1994 0,8 0,2
1995 0,6 0,2
1996 0,5 0,2
1997 0,5 0,2
1998 0,5 0,2
1999 0,5 0,2
2000 0,5 0,2
2001 0,4 0,2
2002 0,4 0,2
2003 0,4 0,2
2004 0,4 0,1
2005 0,5 0,1
2006 0,5 0,1
2007 0,5 0,1
2008 0,4 0,1
2009 0,4 0,1
2010 0,5 0,1
2011 0,6 0,1
2012 0,6 0,1
2013 0,6 0,2
2014 0,7 0,2
2015 0,6 0,1
2016 0,5 0,1
2017 0,5 0,1