Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna och Tankesmedjan Tiden gör skuggutredning inför skattereformen

Ekonomi Inför den stora skattereform som aviserats i regeringsöverenskommelsen startar LO-ekonomerna och Tankesmedjan Tiden nu ett samarbete för att lyfta arbetarrörelsens perspektiv i ett antal centrala skattefrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Daniel Färm, Åsa-Pia Järliden Bergström och Torbjörn Hållö kommer att arbeta fram förslag som kan ligga till grund för en ny skattereform.

Minskade klyftor och hållbar finansiering av välfärden

Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning kommer att ledas av LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström och Torbjörn Hållö samt Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm. I en referensgrupp ingår Erik Åsbrink, Karolina Ekholm och Ulrika Lorentzi.

Projektets slutrapport presenteras i oktober 2020. Följande fem underlagsrapporter har publicerats:

Klimatväxling - nya idéer för mer rättvis och effektiv klimatbeskattning

3:12 Arbete eller kapital?

Skatten och kapitalet

Skatten och geografin

Skatta eller gråta - om marginalskatternas betydelse för arbetsutbudet

Målet är att bidra med nya förslag och lösningar som minskar klyftorna och som ger en hållbar finansiering av välfärden. En utgångspunkt är de förslag som presenterades i LOs jämlikhetsutredning med 115 konkreta politiska förslag att minska den ökade ojämlikheten.

Utredningen kommer att ta fram förslag inom flera områden, bland annat:

  • Grön skatteväxling. Hur kan skattesystemet bidra till klimatomställningen samtidigt som skattebaserna bör vara stabila och kan trygga välfärdens finansiering?
  • 3:12-reglerna (fåmansbolagen). Vilka gynnas och hur kan reglerna förbättras?
  • Skatteförslag för att skapa mer jämlika förutsättningar i olika kommuner runt om i landet.
  • Stärkt kapitalbeskattning, exempelvis med en bättre fastighetsskatt.

- Det är bra och viktigt att en skattereform nu ska genomföras, även om vissa av utgångpunkterna är minst sagt motsägelsefulla. Helt avgörande är att ett reformerat skattesystem bidrar till att minska de sociala och ekonomiska klyftorna, bidrar till klimatomställningen och skapar en långsiktigt hållbar finansiering av välfärden, säger LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström.

- Få politikområden återspeglar de ideologiska skiljelinjerna så tydligt som just skattepolitiken. Vi vill att skattereformen på ett hållbart sätt ska bidra till mer jämlika förutsättningar för alla att leva ett fritt och utvecklande liv, säger Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm.