Fråga facket Fråga facket

Bemanningsföretagen skapar inga nya jobb

Arbetsmarknad Christer Ågren drar i sitt inlägg (Brännpunkt 4/8) ”Sluta svartmåla bemanningsbranschen” långtgående slutsatser av en utredning som det egentligen bara går att dra en enda slutsats av: sekretesslagen behöver ändras så att myndigheter tillåts lämna ut uppgifter till staten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på svd.se 5 augusti 2014

Den statliga inhyrningsutredningen som Ågren bygger hela sitt resonemang på, fick nämligen aldrig tillgång till uppgifter om vilka som varslat om uppsägning och var. Arbetsförmedlingen vägrade lämna ut informationen med hänvisning till personuppgiftslagen, PUL.

Utredningen visste därför inte vilka företag som hade sagt upp personal under det undersökta året 2011. Något som en ändring av nu gällande sekretesslagstiftning skulle kunna råda bot på.

Istället tvingades utredaren göra egna intervjuer med utvalda fack- och arbetsgivarföreträdare, och telefonintervjuer med några slumpvis utvalda arbetsgivare. Men bortfallet var stort och undersökningen gör därför inte anspråk på att vara någon fullständig kartläggning, konstaterar utredaren själv.

Vilken period som studerades har också stor betydelse för vad utredningen kom fram till. Under avtalsrörelsen år 2010 enades de flesta LO-förbund och deras motparter i Svenskt Näringsliv om att reglera arbetsgivarnas möjlighet att använda sig av bemanningsföretag under den tid den uppsagda personalen hade rätt till återanställning. Dessa regleringar har medfört att problemet minskat.

Vad som däremot fortfarande gäller, vilket är mycket allvarligt, är att förtagen säger upp sin ordinarie personal men väljer att behålla dem som är inhyrda, något som uppfattas som oerhört provocerande.

Ett annat allvarligt problem är att den som är inhyrd och därmed utför sitt jobb hos en annan arbetsgivare än där hen är anställd, inte har samma möjlighet till inflytande på sin arbetsplats. Frågor som i vanliga fall löses direkt på arbetsplatsen måste för de inhyrdas del diskuteras och godkännas av bemanningsföretaget.

Som slutkläm skriver Christer Ågren att bemanningsbranschen är en jobbskapare. Men frågan är hur många LO-jobb den har skapat? Svaret är 0. Bemanningsföretagen skapar inga nya jobb, de fyller bara det arbetskraftsbehov som finns ute i kundföretagen.

För arbetstagaren innebär det en lösare anknytning till arbetsplatsen och en större otrygghet. Därför vill LO att lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att det blir förbjudet att hyra ut och hyra in för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. 

TORBJÖRN JOHANSSON, LOs avtalssekreterare

KENT ACKHOLT, LO ombudsman