Facket direkt facketdirekt.nu

Löner: Kvinnors lön i procent av mäns lön år 2000-2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Löneskillnaden minskar långsamt

Utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män beräknat som kvinnors medellön i procent av mäns medellön år 2000-2016 visar att löneskillnaden minskat, dock främst bland tjänstemän. Bland arbetare har kvinnors lön i procent av mäns lön ökat från 85 till 88 procent och bland tjänstemän från 76 till 82 procent år 2000-2016. Kvinnors lön i procent av mäns lön har därmed ökat med tre procentenheter bland arbetare och med sex procentenheter bland tjänstemän.

Visa tabell
Kvinnors lön i procent av mäns lön år 2000-2016 Arbetare Tjänstemän
2000 85,2 76,0
2001 84,9 76,2
2002 85,5 76,7
2003 85,7 77,3
2004 85,9 76,9
2005 86,4 77,1
2006 86,4 77,7
2007 86,5 77,4
2008 86,9 77,6
2009 87,7 78,6
2010 87,7 78,8
2011 87,7 79,3
2012 87,6 79,7
2013 87,8 80,5
2014 87,0 80,4
2015 87,8 81,1
2016 88,1 81,8