Fråga facket Fråga facket

Källor och tips på mer att läsa


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Abrahamsson, Pia, Nyckeln till ett meningsfullt arbete, Yle, 2018-05-02.

AFA Försäkring, Fysisk arbetsmiljö - unga i industrin och byggbranschen, 2018.

AFA Försäkring, Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden, 2018. 

AFA Försäkring, Kvinnor inom industrin - Forskning om hur arbetsmiljön kan förbättras, odaterat.

AFA Försäkring, Unga i arbetslivet - långvarig sjukfrånvaro och allvarliga arbetsolycksfall, 2018.

Antalet anmälda dödsolyckor, Arbetsmiljöverket, 2018. 

Antonovsky, Aaron, Hälsans mysterium, 2008. 

Arbetarskrivare, webbsida.

Arbetet i framtiden, Slutrapport, Analysgruppen för arbetet i framtiden, Uppdrag Framtid, Regeringskansliet, 2016. 

Arbetsmiljö och ohälsa, frågor och fakta, Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2017. 

Arbetsmiljölag (1977:1160), Sveriges Riksdag, uppdaterad 2018. 

Arbetsmiljön 2017, Arbetsmiljöstatistik Rapport 2018:2, Arbetsmiljöverket, 2018. 

Arbetsmiljön 2017, Arbetsmiljöstatistik Rapport 2018:2, Tabellbilaga

Arbetsmiljö 1980-2017, SCB, 2018. 

Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige, arbetsrelaterad dödlighet i cancer, hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige - Kunskapsöversikt, Arbetsmiljöverket, 2010:3. 

Bergold, Joa, Kvinnlig fägring och machokultur - Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbund, LO, 2018. 

Blume, Ebba, Hundratals butiksanställda i metoo-uppror, Handelsnytt, 2018-01-13. 

Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer - Kunskapsöversikt, Arbetsmiljöverket, 2012. 

Digitaliseringens effekter på individ och samhälle - fyra temarapporter, Digitaliseringskommissionen, 2016:85.

Diskrimineringslagen, DO, 2019. 

Dunlavy, Andrea & Rostila, Mikael, Arbetsmiljön bland utrikesfödda anställda i Sverige, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 23, nr 1/2017. 

Fem förslag för en investeringsledd klimatpolitik, LO, 2018. 

Fredholm, Adam, Ny kunskap om att arbeta hållbart med digital teknik, AFA Försäkringar, odaterad. 

Fredholm, Adam, Ny kunskapsöversikt om självmord, AFA Försäkringar, odaterad. 

Frisk, Martina, Man död i olycka på massabruk, Arbetet, 2018-01-03. 

Företagshälsovård - en handledning från LO och LO-förbunden, LO, 2013. 

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket, 2015-11-23. 

Gustafsson Kubista, Margareta, Kvinnor ökar i vikt när kraven på jobbet är höga, Sahlgrenska Akademin, 2019-01-22. 

Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden, LO, 2012. 

Handlingsplan Agenda 2030 – 2018-2020, Regeringskansliet, 2018. 

Hur får du koll på era kemiska hälsorisker på jobbet, (intervju med professor Ann-Beth Antonsson), LO-Play, LO, 2018. 

Höjd pensionsålder är en förolämpning mot medlemmarna, LO, webbsidan, uppdaterat 2019-02-04. 

Jobbhälsoindex 2018, Jobbhälsoindex, 2018. 

Johansson, Bo & Vingård, Eva, Migration, arbetsmiljö och hälsa, Uppsala universitet/Arbetsmiljöverket, odaterad. 

Johansson, Jan & Abrahamsson, Lena, Det goda arbetet - en obsolet vision eller …, Arbetsmarknad & arbetsliv, årg 13, nr 1, 2007. 

Kemiguiden, Prevent, (odaterad). 

Kåks Röshammar, Charlotta, Stressen dödar på jobbet, Arbetet, 2010-11-18. 

Larsdotter, Fanny, Bättre och bättre dag för dag? - Arbetsmiljön i Sverige under ett kvarts sekel, LO, 2018. 

Mattson, Kristina, Viktigt med eget inflytande över sin arbetssituation, Suntarbetsliv, webbsida, 2014-04-28. 

Mathieu, Chris, Presentation av europeiskt forskningsprojekt om innovationer i arbetslivet, LO-Play, 2018. 

Martinsson, Karl, Facken sågar förslag om slopade regionala skyddsombud, Arbetet, 2017-10-17. 

Mäta och följa goda organisationer, Institutet för stressmedicin, webbsida, (underlaget bygger på rapport från Arbetsmiljöverket), 2017. 

Mäta och följa goda organisationer - en antologi, Arbetsmiljöverket, 2017:2. 

Medelpensioneringsålder och utträdesålder, m.m. Återrapportering enligt regleringsbrevet 2018, Pensionsmyndigheten, 2018. 

Nytt förslag på höjd pensionsålder, Ekot, osignerat, 2018-09-26. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö, Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2015:4. 

Osund konkurrens, Arbetsmiljöverket (film), odaterad. 

Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner, Regeringskansliet, 2017-12-18. 

Psykisk ohälsa i kommun- och landstingssektorn, AFA-Försäkringar, december 2017. 

Sandberg, Åke (red), Arbete och välfärd - Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige, Studentlitteratur, 2019. 

Sandblad, Bengt mfl, Digitalisering och arbetsmiljön, Studentlitteratur, 2018. Information om boken finns på förlagets webbsida: 

Skyddsombudet - Du behövs i kampen för schysta villkor, LO (odaterad). 

Skyddsrond, Arbetsmiljöupplysningen (Prevent), webbsida, odaterad. 

Skyddsrond, Prevent, webbsida, odaterad. 

Statistik om dödsolyckor i arbetslivet, Arbetsmiljöverket, webbsidan, 2019-02-08. 

Suntarbetsliv, webbsida. 

Obekväm arbetstid, #obekvämarbetstid (ett nätverk som samverkar med Handels), 2019. 

Vad gäller vid kränkningar av skyddsombud?, LO, 2017. 

Välkommen till Fackligt center för papperslösa, webbsida, odaterad. 

Wingborg, Mats, Klassamhället och döden, Katalys, 2018.