Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsat anställda efter ålder år 2020. Samtliga anställda


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Det är främst unga vuxna som är tidsbegränsat anställda. Av samtliga anställda i åldern 16-24 år var drygt hälften, 51 procent, tidsbegränsat anställda år 2020.
  • I högre åldrar är andelen tidsbegränsat anställda mindre. Minst var den bland 45-64 åringar, sex procent.

Visa tabell
Tidsbegränsat anställda efter ålder år 2020. Samtliga anställda Procent
16-24 år  51
25-29 år 25
30-44 år 11
45-54 år 6
55-64 år 6
16-64 år 14