Fråga facket Fråga facket

Arbetstider: Deltidsanställda efter sektor. Arbetare år 2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Andelen deltidsanställda arbetare varierar kraftigt mellan olika sektorer. Högst andel deltidsanställda var det i sektorn hotell där 75 procent av arbetarna var deltidsanställda. Närmast efter kom sektorerna restaurang och detaljhandel med 65 procent vardera år 2022.

Minst andel deltidsanställda arbetare var det i sektorerna byggverksamhet, tillverkningsindustri och partihandel där fyra, nio respektive 11 procent av arbetarna var deltidsanställda.

Visa tabell
Deltidsanställda efter sektor. Arbetare år 2022  
Hotell
75
Restaurang 65
Detaljhandel
65
Sociala tjänster (hemtjänst mm) 51
Vård och omsorg 45
Utbildning  34
Fastighetsservice (inkl lokalvård) 34
Hälso- och sjukvård 30
Säkerhets- och bevakning 23 
Transport och lager 21
Offentlig förv. (brand, krim.v mm) 18
Partihandel 11
Tillverkningsindustri 9
Byggverksamhet 4