Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass år 1990-2023


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Fackliga anslutningen minskar återigen efter pandemin

Den fackliga anslutningen bland arbetare kulminerade i mitten av 1990-talet då närmare 90 procent av arbetarna var fackligt anslutna. Därefter följde 25 år med stadigt minskande andelen fackligt anslutna arbetare och år 2020 var 61 procent av arbetarna fackligt anslutna. Inget tycktes kunna hejda denna minskning tills det plötsligt bröt ut en pandemi år 2020 vilken medförde att andelen fackligt anslutan arbetare lika plötsligt vände upp till 63 procent år 2021. Uppgången visade sig dock bara vara tillfällig och så fort alla fått sina covid-sprutor började den fackliga anslutning återigen att minska. Dessutom i högre takt än innan pandemin och år 2023 hade den fackliga anslutningen bland arbetare minskat till 59 procent, vilket troligen är den lägsta andelen som uppmätts sedan 2a världskriget. 

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass Samtliga anställda Arbetare Tjänstemän
1990 82 83,5 81,0
1991 81 82,8 81,0
1992 83 85,2 82,7
1993 85 87,1 83,6
1994 85,7 87,2 83,4
1995 85 87,7 83,9
1996 85 87,5 83,1
1997 84 86,8 82,3
1998 83,5 86,1 81,4
1999 83 85,0 81,0
2000 83 84,5 80,0
2001 82 83,6 78,4
2002 81 83,0 78,6
2003 80 82,4 79,2
2004 80 81,3 78,0
2005 79 80,1 78,6
2006 78 79,1 77,4
2007 75,46 76,3 74,8
2008 71,78 72,0 71,6
2009 71,5 71,1 71,8
2010 72,1 70,6 73,3
2011 71,3 68,7 73,2
2012 70,8 68,1 72,7
2013 71,4 68,3 73,5
2014 71 67 74
2015 71 65 74
2016 70 64 74
2017 70 63 74
2018 69 62 73
2019 68 61 72
2020 68 61 72
2021 70 63 74
2022 70 61 74
2023 68 59 73