Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och sektor år 2023


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Högst facklig anslutning inom industrin och offentlig sektor

Den fackliga anslutningen varierar stort mellan olika sektorer. Högst fackliga anslutningen är det inom Tillverkningsindustri, Stat, Kommun och Region där 71-75 procent av arbetarna och 79-82 procent av tjänstemännen är fackligt anslutna.

Lägst facklig anslutning är det inom Handel och Privat service där 52 respektive 48 procent av arbetarna och 66 respektive 67 procent av tjänstemännen var fackligt anslutna.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och sektor år 2023 Arbetare Tjänstemän
Industri 73 78
Bygg 55 69
Handel 52 66
Privat service 48 67
Stat 75 79
Kommun o Region 71 82
Samtliga 59 73