Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass och sektor år 2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Högst lön för industritjänstemän och lägst för kommunalarbetare

Tjänstemän inom tillverkningsindustrin har högst medellön, 44 100 kronor, följt av tjänstemän inom byggnadsindustrin och privat tjänsteproduktion, 43 300 kronor respektive 41 000 kronor.

Lägst medellön har arbetare inom kommunal sektor med 23 900 kronor följt av arbetare inom landsting, 24 700 kronor.

Lönerna är högre för tjänstemän än för arbetare inom samtliga sex sektorer. Störst skillnad är det inom tillverkningsindustrin där medellönen för tjänstemän är 16 000 kronor, eller 57 procent, högre än för arbetare.

Minst lönegap är det inom kommunal sektor där det skiljer 9 400 kronor, eller 39 procent, till tjänstemännens favör.

Visa tabell
Månadslön efter klass och sektor År 2017
Kommun Arb 23 900
Landsting Arb 24 700
Privat tjänsteprod. Arb 26 000
Stat Arb 26 000
Tillverkningsind. Arb 28 100
Byggnadsindustri Arb 31 400
Samtliga anställda 33 000
Kommun Tj.män 33 300
Stat Tj.män 37 600
Landsting Tj.män 38 200
Privat tjänsteprod. Tj.m 41 000
Byggnadsind. Tj.män 43 300
Tillverkningsind. Tj.män 44 100