Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass och sektor år 2020


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Högst lön för industritjänstemän och lägst för kommunalarbetare

Tjänstemän inom tillverkningsindustrin har högst medellön, 46 900 kronor i månaden, följt av tjänstemän inom byggnadsindustrin och privat tjänsteproduktion, 46 600 kronor respektive 43 500 kronor i månaden.

Lägst medellön har arbetare inom kommunal sektor med 25 400 kronor följt av arbetare inom region/landsting, 25 700 kronor.

Lönerna är högre för tjänstemän än för arbetare inom samtliga sex sektorer. Störst skillnad är det inom tillverkningsindustrin där medellönen för tjänstemän är 17 500 kronor, eller 60 procent, högre än för arbetare.

Minst lönegap är det inom kommunal sektor där det skiljer 11 200 kronor, eller 44 procent, till tjänstemännens favör.

Visa tabell
Månadslön efter klass och sektor År 2020
Kommun Arb 25400
Region Arb 25700
Privat tjänsteprod. Arb 27000
Stat Arb 28100
Tillverkningsind. Arb 29400
Byggnadsindustri Arb 33600
Samtliga anställda 35400
Kommun Tj.män 36600
Stat Tj.män 40600
Region Tj.män 40800
Privat tjänsteprod. Tj.m 44500
Byggnadsind. Tj.män 46600
Tillverkningsind. Tj.män 46900