Övriga tal och artiklar

 • Solidariteten är under attack när regeringen ändrar inriktning för bistånd

  Stöd till fackliga organisationer är viktigt för hela samhället. Därför är regeringens nya inriktning för det biståndet illavarslande, skriver LO:s Oscar Ernerot.

 • ”Rättvis ersättning till kommunala skolor vore ett första steg”

  Riskkapitalister som ser den svenska skolan som ett kortsiktigt investeringsobjekt skulle behöva hitta andra verksamheter att ägna sig åt, anser Therese Guovelin och Johan Enfeldt, LO

 • Kristersson ignorerar alla rop på kris-hjälp

  Enligt SKR kommer 2024 omkring 40 miljarder kronor saknas bara för att upprätthålla dagens kvalitet i välfärden. Alla rop på hjälp har hittills ignorerats av regeringen, skriver Susanna Gideonsson.

 • Både bra och dåliga sidor i EU-samarbetet

  LO:s relation till EU har aldrig varit okomplicerad. Samtidigt som frihandel och den inre marknaden har gynnat Sverige och svenska arbetare har vår arbetsmarknadsmodell utmanats av EU-förslag och av oseriösa företag. Men att vara kritisk mot EU-samarbetets utformning är inte samma sak som att vara kritisk mot själva EU-samarbetet. Särskilt tre frågor är viktiga: förbättra den inre marknaden, stärk demokratin, låt fack och arbetsgivare förhandla om arbetsvillkoren. Det skriver LO-ordförande Susanna Gideonsson på Europadagen.

 • ”Almegas logik om rut-avdraget haltar”

  Vi måste använda våra gemensamma resurser klokt. Då kan vi inte kan ha ett rut-avdrag som gynnar de rikaste, skriver LOs Ulrika Lorentzi i en replik.

 • Rusta för omställning på arbetsmarknaden

  Klimatomställningen blir alltmer akut. Hittills har frågan om hur omställningen påverkar arbetsmarknaden haft en undanskymd roll i samhällsdebatten. Det är olyckligt, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson, appropå IPCC:s rapport.

 • ”Enögda styrande riskerar förvärra krisen”

  Såväl Riksbanken som regeringen har ett allt för ensidigt fokus på inflationsbekämpning. De behöver nu ta ett större ansvar för tillväxt och sysselsättning, skriver Laura Hartman, LO

 • Avsluta experimentet och avskaffa skolpengen

  Skolpengen är roten till en lång rad av dagens problem i den svenska skolan. Det skriver LO:s Susanna Gideonsson, Therese Guovelin och Johan Enfeldt.

 • Rädda branschskolorna från nedläggning

  Kompetensbristen ökar under kommande år. Då är det bakvänt att lägga ner utbildningar som leder till efterfrågade jobb, skriver företrädare för sex fackförbund.

 • Riksbanksbossen borde ta ett chill pill

  Sveriges ekonomi går sämst i EU. Krisen framstår alltmer som hemlagad. Det är dags för riksbanken att chilla – och regeringen att sluta dumsnåla, skriver LO:s chefsekonom Laura Hartman.

 • Sjuka och arbetsskadade drabbas när Svenskt Näringsliv nobbar förhandlingar

  Svenskt Näringsliv vill inte förhandla med LO om ändrade åldersgränser i de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna. Det slår hårt mot sjuka och arbetsskadade med minimala marginaler. Vi i LO är beredda att förhandla och lösa detta akuta läge redan nu för att sen med full kraft möta utmaningarna i avtalsrörelsen, skriver Susanna Gideonsson, ordförande i LO.

 • Direktörernas löner drar ifrån arbetarnas

  LO: Inkomsterna har exploderat – gapet är större än vad vi någonsin sett

 • Arbetare straffas när de är sjuka

  Karensavdraget är ett extrastraff på arbetare som inte kan jobba hemifrån när de är sjuka. Både högerpartierna och Socialdemokraterna måste ändra sig och ta bort denna orättvisa, skriver LO-ordföranden Susanna Gideonsson.

 • ”Korttidsarbete behövs vid svåra ekonomiska störningar”

  Replik. Svenskt Näringsliv, PTK och LO: Systemet för korttidsarbete ska säkra konkurrenskraft och jobb i en tillfällig kris. Och arbetsmarknaden behöver omställningsstudiestödet.

 • Det nya omställningsstudiestödet är här för att stanna.

  Det förbättrar kompetensförsörjningen och rörligheten på arbetsmarknaden – vilket Sverige så väl behöver, skriver Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

 • Rut-avdraget är löken på högerregeringens ojämlikhetslax

  Pengarna som går till rutavdrag behövs i välfärden, och de som arbetar i rutsektorn behövs i välfärden. I stället utgör det i princip en skatterabatt för höginkomsttagare. Ju mer du tjänar, desto mer kan du dra av. Oavsett dina behov, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson och utredaren Ulrika Lorentzi

 • LO: Socialförsäkringsministern hotar trygghetssystemet för äldre

  Utvecklingen mot en mer rättssäker bedömning och en generösare sjukersättning riskerar nu att stoppas av regeringen med Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i spetsen . I stället för att fortsätta stärka tryggheten för långvarigt sjuka och äldre löntagare vill Tenje montera ner. Det skriver Isabella Selling, utredare på LO.

 • Obegripligt att regeringen skär ner på yrkesutbildningarna

  I dag saknas utbildade kockar, undersköterskor, barnskötare, målare och många andra yrken. Samtidigt är arbetslösheten hög och det finns ett stort intresse för omställningsstudiestödet. Ändå väljer regeringen att skära ner på yrkesutbildningarna. Det är obegripligt, skriver Thomas Carlén och Mia Nikali på LO.

 • Nedskärningsivern i jobbpolitiken måste få ett slut

  Att regeringen minskar budgetanslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 1,5 miljarder är förödande för arbetsmarknadspolitiken. Det skriver företrädare för Socialdemokraterna och LO.

 • Regeringen måste göra gemensam sak med Danmark och stoppa minimilönedirektivet

  Genom minimilöndirektivet överförs oåterkalleligen makt från arbetsmarknadens parter till EU, trots att medlemsstaterna har inte gett EU befogenhet att lagstifta om löneförhållanden och föreningsrätt. Det skriver företrädare för Arbetsmarknadens EU-råd.

Sida 2 av 25123456...25