Övriga tal och artiklar

 • Privata försäkringar hotar svensk välfärd

  LO: Vi riskerar att gå mot en VIP-välfärd för de som har råd

 • M vill ha sämre villkor för löntagarna

  Om Moderaterna verkligen ville värna den svenska modellen hade det varit en glädjande nyhet. Men om man ser hur de agerat i verkligheten blir bilden tyvärr en helt annan. De har inte försvarat modellen. De har tvärtom konsekvent försökt att urholka den, skriver S-politikerna Heléne Fritzon och Johan Danielsson i en replik.

 • Stärk LO-kvinnors makt över arbetet

  Arbetarkvinnor utsätts i högre grad än andra grupper för arbetsmiljödumping i anorektiska organisationer. Här är nio förslag som kan vända trenden, skriver LO-utredare Carola Löfstrand

 • M har bekänt färg om SD

  Moderaterna har visat var de står i regeringsfrågan. De avser att luta sig mot Sverigedemokraterna för att regera. Det skriver LO:s valledare Johan Ulvenlöv i en debattartikel och menar att arbetarrörelsen kanske står inför sin viktigaste strid under efterkrigstiden.

 • Hårresande höra hur unga behandlas på jobbet

  Hårresande historier om hur unga behandlas i arbetslivet visar varför vår satsning facket på sommarjobbet är så viktig, skriver Josefin Johansson, LO:s ungsekreterare.

 • Utan S blir det en otrygghetschock i arbetslivet

  Med vallöften om att stoppa sms-anställningar och stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet visar S att de är det enda partiet som ställer sig på unga löntagares sida. Det skriver Philip Botström, ordförande SSU, och Josefin Johansson, ungsekreterare LO.

 • Nu måste regeringen markera mot könsvåld i arbetslivet

  För LO går rätten till ökad demokrati alltid genom respekt för fackliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Därför vill vi att regeringen tydligt markerar sitt stöd för en ny internationell konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet, skriver Loa Brynjulfsdottir och Oscar Enerot på LO:s internationella enhet.

   

 • LO vill få in regler om trakasserier i avtalen

  REPLIK DN DEBATT 8/2. Lena Svenaeus pekar på att det i Sverige inte finns några kollektivavtal som konkret reglerar de olika stegen i arbetsgivarens utredningsskyldighet eller som anger offrens rättigheter. Påståendet är korrekt. LO har, trots att vi försökt genom åren, inte lyckats få till stånd några sådana. Vi kommer nu att utreda om kollektivavtalen i större utsträckning än hittills kan användas för att nå det självklara målet om ett arbetsliv utan sexuella trakasserier, skriver Sofie Rehnström, jurist på LOs avtalsenhet.

   

 • Den sociala pelaren — ett välbehövligt komplement i EU

  Svenskt Näringsliv varnar för att EU:s försök att enas kring hur Europa ska bli mer rättvist kan begränsa medlemsländernas beslutanderätt. Men en sådan alarmistisk retorik är onödig, skriver Therese Guovelin och Monika Arvidsson.

   

 • Löntagare måste kunna lita på sjukförsäkringen

  Fler hamnar i kläm när de får sjukpenningen indragen av Försäkringskassan. De som drabbats av sjukdom måste få ekonomisk trygghet och en rättssäker bedömning. Regeringen bör se över sin styrning av Försäkringskassan, skriver Torbjörn Johansson och Kjell Rautio, LO

   

 • Det behövs en nationell sommarjobbsgaranti

  Regeringen har avsatt resurser i vårändringsbudgeten till arbetsförmedlingen för fler sommarjobb. Det är ett bra första steg, men mer behövs om alla unga ska garanteras ett jobb.

   

 • Fackliga rättigheter måste bli lag i EU

  Om EU inte kan säkra likabehandling av arbetstagare och principen om lika lön för lika arbete, kommer fler människor i fler medlemsländer att vända det europeiska projektet ryggen, skriver Johan Danielsson, utredare och EU-samordnare på LO.

   

 • Nyliberalismens sista suck

  Vi står inför ett nytt politiskt paradigmskifte. Både Trump och May för en nationalistisk politik, så för en progressiv vänster blir uppgiften att formulera en politik som förenar ökad jämlik med fortsatt internationellt samarbete, skriver Johan Hall, utredare på LO:s internationella enhet.

 • Som vanligt vill ni sänka lönerna

  replik från LO om enkla jobb. Högern missar aldrig ett tillfälle att heja på för sänkta löner och enkla jobb. Timbro och Muf gjorde det senast i en debattartikel den 15 november.

   

 • Håll Moderaterna borta från sjukförsäkringsfrågorna

  Ett av skälen till att alliansen förpassades bort från regeringstaburetterna var att deras omänskliga politik drabbade sjuka människor. Framförallt kvinnor i arbetarklassen, skriver LO-utredaren Kjell Rautio.

   

 • Arbetsförmedlingen utvecklas i rätt riktning

  Det finns en bred enighet om vikten av att stärka matchningen mellan arbetslösa och lediga jobb. I detta läge vill Liberalerna slå sönder den etablerade institutionen för matchning, skriver LO-utredaren Linda Grape.

   

 • TTIP kan reformera ett förlegat system

  Robin Zachari och Anna Westberg på Skiftet menar att LO ”är överlycklig att Sverige snart ska få stämmas i särskilda direktörsdomstolar” (Dagens ETC 1/6). De har – som tur är – fel. I själva verket har LO:s kritiska hållning till den mest kontroversiella delen av TTIP banat väg för internationella reformer av ett förlegat och dåligt system för investeringstvister.

   

 • Rasistsajter tappar stort på Facebook

  Allt fler svenskar har slutat sprida material från sajter som Avpixlat och Exponerat De rasistiska sajternas delningsmakt har minskat dramatiskt. Svenskarnas intresse av att sprida, kommentera och gillamarkera material från SD-anknutna, ofta rasistiska, sajter minskar kraftigt. Vår granskning visar att spridningen i sociala medier har minskat med hela 74 procent sedan november förra året.

   

 • Vi ger oss aldrig om svenska löner

  EU-medlemsstaternas suveränitet i lönefrågor måste vara intakt. I klartext: svenska löner ska regleras i Sverige, skriver Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

   

 • Inte sant att C vill höja ersättningen

  Centerpartiet säger att de vill höja ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen men det är inte sant. Istället vill de genomföra försämringar – både genom sänkta tak och nedtrappade ersättningsnivåer, skriver Ulrika Vedin, LO.

   

Sida 4 av 231234567...23