Fråga facket Fråga facket

Semesterlagen

Facklig utbildning Den nuvarande semesterlagen har gällt sedan 1978. Lagen har under årens lopp ändrats ett antal gånger. Den senaste genomgripande förändringen skedde 2010. Förmånerna enligt lagen består av semesterledighet och semesterlön under ledigheten samt semesterersättning vid anställningens upphörande. Semesterlagen återges här med kommentarer av LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning