Fråga facket Fråga facket

Andelen skyddsombud som är hindrade, trakasserade eller utsatta för hot och våld


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Hindrad

Så många som 32 procent svarar att de hindrats i sitt uppdrag som skyddsombud. De vanligaste hindren är att inte få vara med vid planering av förändringar (76 procent), inte fått information (74 procent) och inte kallats till möte (40 procent). Fem procent svarar att arbetsgivare har nonchalerat skyddsstopp. Det är mycket allvarligt. Observera att det är få skyddsombud som någonsin lagt ett skyddsstopp.

Trakasserad

Av de 900 skyddsombud som utsatts för trakasserier svarade 36 procent sämre löneutveckling, 27 procent förändrade/sämre arbetsuppgifter och 20 procent att de fått ett sämre schema. Många av skyddsombuden har blivit utsatta för flera olika trakasserier. Nästan 500 skyddsombud som blivit trakasserade har bockat för ”Annat”. Det kan till exempel röra sig om tråkningar och förtal.

Utsatt för hot och våld

Sex procent (428 stycken) svarar att de i sitt uppdrag som skyddsombud blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna. Främst av arbetsgivare (35 procent) och brukare (33 procent). När brukare eller någon annan hotat eller tagit till våld kan det röra sig om skyddsombud till personliga assistenter, skyddsombud till löntagare som arbetar i den enskildes (till exempel i RUT och ROT-jobb) hem eller skyddsombud till personal på anstalter.

Läs hela rapporten Trakasserier av skyddsombud (pdf)

Visa tabell
   Procent
Hindrad 32
Trakasserad 12
Hot och våld 6