Fråga facket Fråga facket

Arbetet innebär kontakt med svårt sjuka människor eller människor med problem (varje vecka) år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Kvinnor arbetar oftare än män med människor som är sjuka eller har problem

Andelen är särskilt hög för arbetarkvinnor där 43 procent av kvinnorna har sådana yrken, medan andelen för tjänstemannakvinnor är 31 procent.

Det är framför allt de som jobbar inom kvinnodominerade yrken inom vård, skola och omsorg som ofta har kontakt med människor som är sjuka eller har andra problem där arbetstagarna måste hantera känslomässigt svåra situationer. Om det finns brister i arbetets villkor och miljö, så riskerar dessa känslomässigt krävande jobb att försämra arbetstagarna hälsa. Det är psykiskt påfrestande att inte kunna leva upp till krav som handlar om människors behov.

Att vårda barn, gamla och sjuka är några av de viktigaste arbetsuppgifterna i vårt samhälle

LO anser att dessa yrken måste uppvärderas. LO vill se kraftfulla samhällsinvesteringar i vård, skola och omsorg med satsningar på ökad bemanning och resurser i verksamheter som finansieras med skattemedel.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 43 31
Män 17 17