Fråga facket Fråga facket

Medelpensioneringsålder LO-kollektivet, båda könen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


LOs medelpensioneringsålder är 63,8 år

Medelpensioneringsåldern för hela LO-kollektivet med kvinnor och män redovisade tillsammans är 63,8 år. De yrkesgrupper som har den lägsta medelpensioneringsåldern är brevbärare med flera, 61,8 år och lokförare och maskinoperatörer inom läkemedelsindustri och hygienteknisk industri har den näst lägsta, 62 år. De yrkesgrupper som har den högsta medelpensioneringsåldern är tunnplåtslagare, grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer, 64,8 år. 

Här kan det dock noteras att både lokförare och brevbärare fortfarande omfattas av en tjänstepensionslösning som gör det möjligt för dem att ta ut pension i förtid. Detta har troligtvis påverkat nivån på medelpensioneringsåldern för dessa grupper.

I diagrammet redovisas de fem yrken som har den högsta respektive de fem yrken som har den lägsta medelpensioneringsåldern.

Visa tabell
  Båda könen
Brevbärare m fl 61,8
Lokförare 62
Maskinoperatörer, läkemedelsind, hygienteknisk ind 62
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare m fl 62,5
Demonstratörer, uthyrare m fl 63,0
Murare m fl 64,6
Buss- och spårvagnsförare 64,6
Smeder 64,6
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 64,8
Tunnplåtslagare 64,8
LO totalt 63,8