Fråga facket Fråga facket

Pension 2014 i procent av slutlönen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


58 procent av slutlönen i pension

En kommunalanställd kvinna som 2014 pensionerades vid 65 års ålder fick 58 procent av sin slutlön i pension och en industriarbetare fick 60 procent (se staplarna Dagens förutsättningar). Att pensionerna inte blev högre beror på ekonomins och demografins utveckling. Dagens pensioner påverkas nu i begränsad omfattning av de gamla förmånsbestämda pensionsreglerna. Skulle pensionerna helt betalas ut enligt de gamla förmånsbestämda reglerna skulle kommunalaren få 68 procent av slutlönen i pension och industriarbetaren 65 procent (se staplarna Förmånsbestämda).

Jobba längre

Vad kan man göra för att motverka försämringen av pensionerna? Genom att orsaken till försämringen är att man nu lever betydligt längre efter 65 år jämfört med tidigare, ligger det nära till hands att anse att man bör vänta med att pensionera sig. Detta förutsätter naturligtvis att man inte är utsliten och i stället orkar arbeta längre. Om kommunalaren i ovanstående exempel väntar med att gå i pension 2016 vid 67 års ålder kan hennes pension komma att uppgå till 71 procent av slutlönen (se staplarna Pension vid 67/avgift + 5,5 %-enh) och industriarbetarens pension skulle bli 74 procent av slutlön.

Höja avgiften

Alternativet kan vara att höja pensionsavgiften med 5,5 procentenheter, vilket skulle höja pensionen lika mycket. Men i ett premiebestämt pensionssystem får en avgiftshöjning full effekt på pensionerna först då man betalat in den högre avgiften under ett helt yrkesliv. Det tar således 45 år innan avgiftshöjningen fullt ut påverkar pensionerna. Det är uppenbart att en avgiftshöjning inte är en lösning för att höja pensionerna de närmaste åren. Det är endast en lösning för nytillkommande pensionärer långt fram i tiden.

Visa tabell
  Förmånsbestämda 1995 års
förutsättningar
Dagens
förutsättningar
Pension vid 67/avgift+
5,5%-enh
Kommunalaren 67,7 67,2 58,4 71,0
Industriarbetaren 64,7 70,5 60,4 74,2