Fråga facket Fråga facket

Sveriges jämställdhetsbarometer 2023

Rapport Sveriges jämställdhetsbarometer är LOs årliga jämställdhetsrapport. Den beskriver hur både klass och kön påverkar villkoren i arbetslivet och samhället i stort. Rapporten avslutas med LOs förslag för jämlik jämställdhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Jämlika och jämställda möjligheter att försörja sig.

Rapporten visar att villkoren skiljer sig åt mellan kvinnor och män och mellan arbetar- och tjänstemannayrken, oavsett om vi ser på inkomster, anställning, arbetsmiljö, föräldraskap eller omsorg om anhöriga.

Det här är varken naturligt eller rätt, utan något vi gemensamt i samhället har skapat och bidrar till att upprätthålla. Orättvisor och skillnader återskapas om vi inte aktivt arbetar för att förändra dem. Genom att belysa klass- och könsskillnader i villkor blir det möjligt att utarbeta strategier för förändring genom gemensam facklig kamp.

Rapporten Sveriges jämställdhetsbarometer 2023 (pdf)

Vilka ska kunna leva på sin lön? Seminarium i LO Play