Fråga facket Fråga facket

Fast anställning på heltid 2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


LOs definition av ett tryggt och stabilt jobb är att det både är fast (tillsvidareanställning) och på heltid. Endast 48 procent av kvinnor i arbetaryrken har en sådan trygg anställning som innebär att jobbet både är fast och på heltid. Andelen har ökat något på senare år men är fortfarande låg jämfört med andra grupper.

Bland kvinnor i tjänstemannayrken är motsvarande andel 71 procent. Högst andel fasta anställningar på heltid har män i tjänstemannayrken, 85 procent. Bland män i arbetaryrken är andelen 74 procent.

Visa tabell
  Arbetaryrken
Kvinnor
Arbetaryrken
Män
Tjänstemannayrken
Kvinnor
Tjänstemannayrken
Män
Fast anställning på heltid 48 74 71 85