Fråga facket Fråga facket

Har tillgång till företagshälsovård genom arbetet år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Färre än hälften av kvinnor i arbetaryrken har tillgång till företagshälsovård via arbetet

För män i arbetaryrken och både män och kvinnor i tjänstemannayrken är andelen mellan 60 och 70 procent. Tillgången till företagshälsovård har minskat över tid och det är framför allt kvinnor inom privat servicesektor som inte har företagshälsovård.

Arbetsgivaren har ansvar för att det finns den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver

Statistiken visar att de som har mest behov av företagshälsovård är de som har minst tillgång. Lagen är formulerad så att företagshälsovården i praktiken är frivillig för arbetsgivaren och det saknas krav på kvalitet. LO anser alla ska ha rätt till en kvalitetssäkrad företagshälsovård.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 45 65
Män 62 70