Fråga facket Fråga facket

Kan för det mesta inte eller aldrig bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Att kunna styra och kontrollera sitt arbete är viktigt för att må bra på jobbet

Kvinnor i arbetaryrken tillhör dem som i störst utsträckning har ett arbete där de inte själva kan bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras. Hela 71 procent av arbetarkvinnorna svarar det. Andelen har ökat de senaste trettio åren, medan allt färre män i tjänstemannayrke svarar att de inte kan bestämma över när arbetsuppgifter ska göras.

Att kunna styra och kontrollera sitt arbete är viktigt för att må bra på jobbet. Många kvinnodominerade arbeten är tidspressade och har hög belastning samtidigt som arbetstagarna inte har möjlighet att styra när olika arbetsuppgifter ska göras. Den arbetssituationen, som kallas spänt arbete, har samband med fysisk och psykisk ohälsa samt hög sjukfrånvaro.

LO anser att det krävs förändringar i arbetslivet som leder till att arbetstagarnas kontroll och inflytande ökar. Det handlar om en förändrad styrning och ökade resurser i välfärden samt om att ledarskapet behöver utvecklas på arbetsplatsnivå.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 71 44
Män 50 26