Fråga facket Fråga facket

Faktisk månadslön - kronor per månad i genomsnitt år 2012


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


De ekonomiska villkoren

Kvinnor i arbetaryrken har de i särklass sämsta ekonomiska villkoren. Med hänsyn till både arbetstid och lön är den genomsnittliga faktiska månadslönen per månad knappt 17 000 kronor. Män i arbetaryrken har i genomsnitt 6 000 kronor högre faktisk månadslön varje månad, 23 000 kronor.

Med en genomsnittlig faktisk månadslön på nära 36 700 kronor har män i tjänstemannayrken de klart bästa ekonomiska villkoren. Det är i sin tur cirka 9 300 kronor mer varje månad jämfört med kvinnor i samma yrkesgrupp, som i genomsnitt har en faktisk månadslön nära 27 400 kronor.

Skillnaden mellan lägsta och högsta genomsnittliga faktiska lön per månad är stor. Män i tjänstemannayrken har nästan 20 000 kronor mer i lön per månad jämfört med kvinnor i arbetaryrken.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 16 926 27 391
Män 23 064 36 666